Bedrijfsjuristen

Bedrijfsjuristen

Het grootste deel van onze cliënten zijn bedrijven. Onze bedrijfsjuristen staan ondernemers en bestuurders op allerlei manieren bij. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van juridisch advies, maar ook door te procederen bij de rechtbank.

In geval van juridisch advies maken we een analyse van een bepaalde situatie of van een juridisch probleem en daarover brengen we advies uit. Soms volgt uit dat advies dat er juridische actie nodig is. Denk daarbij aan het aanschrijven van een leverancier of een personeelslid met een sommatiebrief.

Bel voor contact met een ervaren bedrijfsjurist: 085 864 00 61

Bedrijfsjuristen

Onze bedrijfsjuristen procederen

Als gemachtigde van u proberen we de wederpartij eerst vrijwillig te laten voldoen aan uw eisen. Wij aarzelen echter niet om helder en krachtig op te treden tegen een wederpartij. Daar hoort ook een gerechtelijke procedure bij.

In tegenstelling tot andere kantoren zien we een gerechtelijke procedure niet als een laatste redmiddel, maar als middel om voor u te bereiken wat u wilt. Als u ergens recht op hebt, dan moet u dat recht gewoon kunnen krijgen en als daar een vonnis voor nodig is, dan zetten we daar op in.

Incasso

Zijn er onbetaalde facturen? Of hebt u op een andere manier geld te vorderen van iemand? Onze bedrijfsjuristen maken werk van uw vordering. Dat doen zij op basis van no cure no pay incasso in het buitengerechtelijke traject. Indien nodig procederen we voor u om er voor te zorgen dat er alsnog wordt betaald. Wij zijn zeer ervaren in het voeren van juridische procedures en weten hoe we zo succesvol mogelijk voor u kunnen incasseren.

Huurrecht

Waar wij bedrijven en ondernemers ook vaak in bijstaan zij huurkwesties. Regelmatig procederen we over huurzaken zijn ook hier in door de wol geverfd. Of het nu gaat over het incasseren van huurgelden, procederen over beëindiging van de huurovereenkomst of over ontruiming, onze bedrijfsjuristen staan voor u klaar.

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Contracten opstellen, nakijken

  Ook kan een advies van onze bedrijfsjuristen leiden tot het nakijken, wijzigen of opstellen van contracten. Veel contracten die wij opstellen regelen de verhoudingen tussen vennoten onderling, of zijn contracten met leveranciers of huurders.

  Ook werken onze bedrijfsjuristen regelmatig aan arbeidscontracten. Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied, waar doorlopend veranderingen in plaats vinden. Als u personeel in dient hebt is het dan ook verstandig eens in de zoveel tijd eens die arbeidscontracten tegen het licht te houden. Dat bespaart u op termijn waarschijnlijk veel juridische ellende.

  Voor wat betreft personeel: als u van personeel af wilt, dan staan wij ook voor u klaar. Wij adviseren, bemiddelen en procederen in ontslagzaken. Omdat wij dat ook voor werknemers doen hebben wij goed zicht op de kansen van het personeelslid waar u van af wilt. Dat zorgt er voor dat wij uw situatie beter in kunnen schatten en u beter kunnen bijstaan.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)