CBR dossier opvragen

CBR dossier opvragen

Hebt u te maken met het onderzoek naar de rijgeschiktheid? Dan moet u dit ondergaan, tenzij aangetoond kan worden dat er procedurele gronden zijn om het onderzoek te voorkomen. Het CBR kijkt niet naar uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen uw CBR dossier opvragen, zodat uw situatie goed beoordeeld kan worden.

Inhoud van het dossier

Het CBR dossier bestaat doorgaans uit twee onderdelen: het procesdossier van de politie en de beslissingen van CBR. Op grond van het procesdossier kan doorgaans beoordeeld worden of de politie zich aan alle procedurele eisen heeft gehouden. Is dat niet het geval? Dan is de kans groot dat er succesvol bezwaar kan worden gemaakt tegen de oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Het procesdossier van de politie bevat informatie over de wijze waarop uw rijbewijs is ingevorderd. Dit dossier kan belangrijke informatie bevatten die gebruikt kan worden om te beoordelen of de politie zich aan alle procedurele eisen heeft gehouden. Zo moet de politie bijvoorbeeld een geldige reden hebben om u staande te houden. Ook moet het rijden onder invloed op de juiste manier zijn vastgesteld. Voorts zijn er ook allerlei eisen gesteld aan het verhoor dat u hebt ondergaan.

  Hulp bij CBR onderzoek

  • Direct actie

  • ook buiten kantooruren

  • beoordeling dossier

  • hulp bij psychiatrisch onderzoek

  • vaste prijs per onderdeel € 247 excl. btw (alleen voor CBR zaken)

  Laat het dossier altijd opvragen!

  Als blijkt dat de politie zich niet aan de regels heeft gehouden, is de kans groot dat er succesvol bezwaar kan worden gemaakt tegen de oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het opvragen en beoordelen van het procesdossier van de politie kan daarom van groot belang zijn om te bepalen of er sprake is van procedurele fouten die kunnen leiden tot het voorkomen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als er sprake is van dergelijke fouten, kunnen onze juristen deze gebruiken om succesvol bezwaar te maken tegen de oplegging van het onderzoek. U kunt dan uw rijbewijs behouden.

  Het opvragen van het CBR dossier en het grondig beoordelen ervan kan daarom een belangrijke stap zijn in het behouden van uw rijbewijs en het voorkomen van een onderzoek naar uw rijgeschiktheid.

  Ook in het geval de politie wel heeft voldaan aan alle vereisten, is het verstandig het CBR dossier op te laten vragen. Rijden onder invloed van alcohol of drugs is namelijk een misdrijf. Na de staande houding bent u als verdachte verhoord door de politie. Tijdens het verhoor zijn u vragen gesteld over uw alcohol- of drugsgebruik. Wat u toen geantwoord hebt komt in de meeste gevallen ook bij de psychiater uit die over uw rijgeschiktheid een advies aan CBR uitbrengt. Zo heeft het verhoor invloed op de beslissing van CBR of u rijgeschikt bent of niet.

  Hebt u uw rijbewijs hard nodig, bijvoorbeeld voor werk of voor uw kinderen? Schakel ons dan in. Voor de vaste prijs van € 247,- (inclusief BTW) vragen wij uw CBR dossier op en beoordelen dit. Daarmee laat u niets aan het toeval over en doet u er alles aan om uw rijbewijs te behouden.

  Bel 085 864 00 61 om direct iemand te spreken of stuur ons een contactbericht via de website. Buiten kantooruren reageren wij ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)