Maatregelen CBR

Maatregelen CBR

Als uw rijbewijs is ingevorderd krijgt u vaak niet alleen te maken met het Openbaar Ministerie, maar ook met het CBR dat zelfstandig maatregelen treft (art. 130 WVW).

Soms twijfelt de politie namelijk of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. In dat geval wordt het rijbewijs na invordering naar het CBR gestuurd (art. 130 leden 1 en 3 WVW). Dit is met name het geval bij invordering van het rijbewijs wegens alcoholgebruik. Toch komt dit ook voor bij forse snelheidsovertredingen en gevaarlijk rijgedrag.  Het CBR kan in zulke gevallen zelfstandig maatregelen opleggen, die los staan van het strafrechtelijk traject.

Degene van wie het rijbewijs is ingevorderd loopt daarmee het grote risico om twee keer te worden gestraft. De grondslag van de bevoegdheid van het CBR is bestuursrechtelijk, die van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk.

Als het CBR het rijbewijs ontvangen heeft, beoordeelt zij of u veilig de weg op kan. Er vindt dan onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens alcoholgebruik plaats en uw rijbewijs wordt geschorst Dit traject noemt men de bestuursrechtelijke mededelingenprocedure.

  Hulp bij CBR onderzoek

  • Direct actie

  • ook buiten kantooruren

  • beoordeling dossier

  • hulp bij psychiatrisch onderzoek

  • vaste prijs per onderdeel € 247 excl. btw (alleen voor CBR zaken)

  Bevoegdheid maatregelen CBR

  De bevoegdheid van het CBR om de geldigheid van het rijbewijs te schorsen is vastgelegd in art. 5 Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Rijgeschiktheid (RMRR). In de volgende gevallen vindt zeer waarschijnlijk schorsing van het rijbewijs plaats:

  • voor een ervaren bestuurder: adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰ (art. 5 RMRR lid j)
  • voor een beginnende bestuurder: adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰ (art. 5 RMRR lid k)
  • binnen een periode van vijf jaar ten minste drie maal proces-verbaal opgemaakt wegens recidive (art. 5 RMRR lid m)
  • bij CBR of elders bekende verslavingsproblemen met alcohol en/of drugs

  Onderzoek

  Om te beoordelen of u veilig aan het verkeer kan deelnemen wordt er onder andere een uitgebreid psychiatrisch onderzoek en een lichamelijk onderzoek bij u afgenomen. De kosten die dit met zich mee brengt dient u zelf te betalen. Het gaat om een bedrag tussen de € 600 en € 1200.

  Maatregelen CBR wegens alcoholgebruik

  Als u niet zoveel gedronken hebt dat u het onderzoekstraject moet ondergaan is de kans groot dat het CBR u een zogeheten Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) oplegt. Dit is een cursus om u bewust te maken van de risico’s die kleven aan rijden onder invloed van alcohol. De EMA kent een lichte en een zware variant.

  maatregelen cbr

  Maatregelen CBR wegens snelheid of gevaarlijk gedrag

  Hebt u veel te hard of gevaarlijk gereden en is daarom het rijbewijs ingenomen? Dan wordt u waarschijnlijk geconfronteerd met de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). Ook hier gaat het om een cursus om u te laten inzien wat voor gevaar te hard en/of gevaarlijk rijgedrag met zich mee brengt. Ook wordt u geleerd hoe u op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. Doorgaans zijn er 8-12 deelnemers aan de cursus en krijgt u ook een thuisopdracht om aan te werken.

  Let op! Zowel de EMA als EMG zijn niet vrijblijvend. U bent verplicht hier aan deel te nemen, vanaf het moment dat u de brief van het CBR ontvangt. Doet u dat niet? Dan loopt u de grote kans dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard en u dus in het geheel niet meer mag rijden.

  Hebt u het rijbewijs dringend nodig? En wilt u een klaagschrift door ons laten opstellen? Kijk dan eerst goed of dit haalbaar is. U moet namelijk voorkomen dat u middels een klaagschrift het rijbewijs terug krijgt en dit daarna meteen weer moet inleveren bij het CBR. Hebt u te maken met CBR maatregelen? Wij kunnen voor u bezwaar maken bij CBR of tegen CBR procederen indien nodig.

  Wij zorgen voor actie binnen 24 uur. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)