Rijbewijs ingevorderd en CBR

Rijbewijs ingevorderd en CBR

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed, dan krijgt u in alle gevallen te maken met het CBR. In veel gevallen komt u er met een cursus van af, maar u kunt ook te maken krijgen met een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Gedurende dat onderzoek wordt de geldigheid van uw rijbewijs geschorst en mag u niet rijden.

In de meeste gevallen doet de politie een melding bij CBR als uw rijbewijs is ingevorderd wegens snelheid, alcohol of gevaarlijk rijgedrag.  In dat geval kan het CBR vervolgens – los van het Openbaar Ministerie – maatregelen nemen.

Ook als uw rijbewijs niet meteen wordt ingevorderd kan de politie het CBR laten weten dat zij twijfelt aan uw rijgeschiktheid. Voorwaarde is wel dat dit binnen 6 maanden na aanhouding door de politie gebeurt. Vervolgens heeft het CBR 4 weken de tijd om een beslissing te nemen over de gevolgen. De beslissing ontvangt u daarna per post.

In het meest gunstige geval krijgt u te maken met een cursus. Krijgt u te maken met een onderzoek naar de rijgeschiktheid? Onderschat dit dan niet! De kans is namelijk sterk aanwezig dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard of dat u langdurig zonder rijbewijs komt te zitten.

  Hulp bij CBR procedure

  • Direct actie

  • ook buiten kantooruren

  • beoordeling dossier

  • bezwaarschrift CBR

  • vaste prijs per onderdeel € 247 excl. btw (alleen voor CBR zaken)

  Ingevorderd rijbewijs, het OM en CBR

  Uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie, waarna het Openbaar Ministerie een inhoudingstermijn bepaalt. Deze termijn kan variëren van enkele maanden tot ruim een jaar. Van belang is te beseffen dat de strafrechtelijke inhoudingstermijn los staat van een schorsing van het rijbewijs die CBR oplegt.

  CBR is kan namelijk vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden eigen maatregelen treffen. Hierdoor kan de strafrechtelijke inhoudingstermijn zijn verstreken, terwijl u van CBR toch niet mag rijden. Andersom komt het voor dat u van CBR achter het stuur mag, maar niet van het Openbaar Ministerie of van de strafrechter.

  Klaagschrift en CBR

  Met name om deze reden is het niet altijd zinvol om een klaagschrift in te laten dienen als CBR in beeld is. In theorie zou de rechter vanuit het strafrecht kunnen bevelen dat u het rijbewijs eerder terug krijgt, terwijl u op bestuursrechtelijke gronden niet mag rijden. Dat is zonde van uw tijd en geld.

  CBR tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid schorst CBR de geldigheid van uw rijbewijs. Na afronding van het onderzoek mag u weer rijden of wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dat laatste gebeurt ook als u een cursus moet volgen en deze niet succesvol afrondt.

  Hebt u te maken met een CBR (onderzoeks)maatregel? Wij kunnen voor u het dossier opvragen en beoordelen of u onder de maatregel uit kunt komen. Mochten er inderdaad goede juridische gronden zijn, dan kunnen we voor u in bezwaar bij CBR gaan, of in beroep bij de rechtbank.

  Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)