Advocaat achternaam wijzigen

Als u uw eigen achternaam wilt wijzigen, of als u de achternaam van uw kind wil wijzigen bent u gebaat bij deskundige juridische bijstand. Aan het wijzigen van een achternaam zijn namelijk strenge regels verbonden en het is geen gemakkelijke procedure. Het is niet verplicht om gebruik te maken van een advocaat om een achternaam te wijzigen.

De jurist als betaalbaar alternatief voor de advocaat om een achternaam te wijzigen

De meeste mensen kiezen daarom voor een deskundig jurist die u hiermee helpt. Dat bespaart u veel geld, terwijl u net zo goed bijgestaan wordt. In het algemeen neemt de kans op een succesvol verzoek om naamswijziging fors toe als u gebruik maakt juridische bijstand.

Een meerderjarige heeft de mogelijkheid om zelf, al dan niet middels een advocaat of jurist, een verzoek in te dienen om diens geslachtsnaam (achternaam) te laten wijzigen. Gaat het om het wijzigen van de achternaam van een kind, dan moet het verzoek namens de wettelijke vertegenwoordigers worden ingediend. Meestal zijn dat de ouders. Een reden om de achternaam van een kind te wijzigen is vaak dat hierdoor het kind dezelfde achternaam krijgt als zijn zusjes en broertjes.

Hoe verloopt de wijziging van een achternaam?

De regels omtrent het wijzigen van een achternaam staan in het Besluit Geslachtsnaamwijziging. Als u, of uw kind aan de voorwaarden voor wijziging van de achternaam voldoet, dan kan er een verzoek worden ingediend bij Dienst Justis. Deze overheidsinstelling beoordeelt het verzoek en geeft hierover advies aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voordat er een beslissing wordt genomen komt het soms voor dat ook belanghebbenden worden uitgenodigd om hun standpunt kenbaar te maken. Denk aan de ex-partner die vader of moeder van het kind is, of degene wiens naam men wil aannemen.

Indien er een positief besluit wordt genomen, dan vindt naamswijziging bij Koninklijk Besluit plaats. Artikel 1:7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat “de geslachtsnaam van een persoon kan op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, door de Koning worden gewijzigd”.

Zoals geschreven zijn er strenge voorwaarden verbonden aan het wijzigen van een achternaam. Deze voorwaarden verschillen van situatie tot situatie. De meeste verzoeken tot wijziging van de achternaam gaan over een wijziging in de achternaam van de ouder of verzorger van een kind.

Overweegt u uw eigen naam te wijzigen? Of die van uw (stief)kind? Neem dan contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u succesvol met raad en daad bij staan. Bel nu 085 864 00 61 om direct een jurist over uw situatie te spreken. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.