Incasso no cure no pay

Incasso no cure no pay

Bij ons kunt u uw incasso no cure no pay door juristen laten behandelen. Dat betekent dat we onze kosten zo veel mogelijk verhalen op de wederpartij. Een ander voordeel van werken met Lex Lawyers is dat wij alles onder één dak hebben. De meeste incassobureau’s maken in geval van een gerechtelijke procedure gebruik van een externe advocaat of jurist. Wij doen dat gewoon zelf, en dat scheelt u uiteindelijk veel geld.

Een incassotraject bestaat gewoonlijk uit een aantal, elkaar opvolgende fases. De eerste fase is de pre-incasso, gevolgd door de buitengerechtelijke incasso en tot slot de gerechtelijke incasso. Zoals geschreven staan wij in alle fases voor u klaar.

Om u een beeld te geven van hoe wij te werk gaan bij het incasseren van uw vordering leggen we hieronder het incasso traject aan u uit.

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Incasso no cure no pay: Pre-incasso

  Pre-incasso no cure no pay is een allerlaatste minnelijke aanmaning door een jurist, verzonden op ons briefpapier. Zo maakt u duidelijk dat het u ernst is en de vordering eigenlijk al uit handen hebt gegeven. Alleen directe betaling kan verhoging van het te vorderen bedrag voorkomen.

  Bel nu 085 864 00 61 om direct een jurist te spreken over uw vordering of vul het contactformulier in.

  Incasso | Aanmaningen

  Ervaring leert dat actieve benadering van uw debiteur tot snellere betaling van uw vordering leidt. Onze juristen zorgen ervoor om regelmatig contact te hebben op de volgende manieren:

  • Herinnering per post
  • Aanmaning per post en per e-mail
  • Aanmaning via bezoek aan huis- of zakenadres
  • Sommatie per deurwaarderexploot

  Bij particulieren maken onze juristen daarbij gebruik van ons verhaalsonderzoek dat niet alleen inzage geeft in de financiële situatie, maar ook informatie over werk, werkgever en inkomen bevat. In 6% van de gevallen waarin onze hulp werd ingeroepen, konden wij de vorderingen voor onze cliënten innen voordat de rechter eraan te pas moest komen. Mocht een vordering in ons incasso traject niet inbaar blijken, dan procederen we voor u.

  No cure no pay incasso | betrokken partijen

  Bij een incasso-procedure kunnen de volgende partijen betrokken zijn:

  • Het incassobureau of juristen- of advocatenkantoor dat het minnelijke incasso-traject verzorgt
  • De deurwaarder die conservatoir beslag op eigendommen van uw debiteur kan leggen en eventueel een dagvaarding kan uitreiken
  • Een advocaat of jurist die een zaak bij de rechter aanhangig kan maken
  • De rechter die een uitspraak over uw vordering kan doen
  • De gerechtsdeurwaarder die een gerechtelijk vonnis ten uitvoer kan leggen (executeren).

  Verhaalsonderzoek bij incasso particulieren

  Als u een vordering hebt op een particulier en deze geen gehoor geeft aan aanmaningen van u en van ons, dan kan deze vordering aan een deurwaarder worden overgedragen. De deurwaarder kan conservatoir beslag (laten) leggen op eigendommen van uw debiteur en uw zaak aanhangig maken bij de (kanton)rechter.

  U moet de daarmee samenhangende kosten vooruit betalen. Wij trachten vervolgens deze kosten op de debiteur trachten te verhalen. U hebt echter geen garantie dat de deurwaarder daadwerkelijk goederen of inkomen aantreft waarmee uw vordering kan worden voldaan. Van een kale kip valt immers niet te plukken.

  Moet u uw kosten verhogen met als risico dat u nog meer kwijt bent dan uw onbetaalde factuur of is het beter daarvan af te zien? Om u bij te staan bij het nemen van een weloverwogen besluit over al dan niet doorzetten van de vordering, doet de jurist van Lex Lawyers een verhaalsonderzoek. Dit stelt u in staat de mogelijkheden van verhaal op uw debiteur te beoordelen.

  Incasso door juristen

  Verhaalsonderzoek bij incasso bedrijven

  Voorkomen is beter dan genezen. Zowel bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie, als bij het innen van een vordering is het van belang om meer te weten over diens financiële positie. Wie is uw (nieuwe) klant? Betrouwbare infomatie kan u voor veel narigheid behoeden.

  De bancaire kredietrapporten van Lex Lawyers zijn bijzonder betrouwbaar en van hoog niveau en geven alle informatie die u nodig hebt om de kredietwaardigheid van uw nieuwe of oude relatie te beoordelen. Daarmee kunnen onze juristen niet alleen inschatten of een nieuwe klant financieel betrouwbaar is, maar ook of een niet-betalende klant enige verhaalsmogelijkheden biedt.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)