Juridische publicaties

ChatGPT, klaagschrift of processtuk maken?

Het maken van klaagschriften en andere processtukken met behulp van ChatGPT kan verleidelijk lijken, maar het brengt aanzienlijke risico’s met zich mee die de haalbaarheid van uw zaak flink kunnen ondermijnen. ChatGPT is niet geschikt voor het schrijven van een klaagschrift of een processtuk. De laatste tijd zien we af en toe belangrijke juridische documenten

Nieuwe maatregelen CBR per 1 april 2023

Vanaf 1 april 2023 gaat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) strenger optreden tegen mensen die onder invloed rijden of te hard rijden. De nieuwe maatregelen van het CBR zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze zullen in de vorm van educatieve cursussen worden aangeboden. Er komen twee nieuwe cursussen bij: een ‘cursus drugs en

Kopie proces-verbaal opvragen

Als u bent verhoord door de politie, dan wordt daarvan een proces-verbaal opgesteld. Vaak krijgen we van cliënten de vraag of ze een kopie van het proces-verbaal kunnen opvragen. Het antwoord is ja, dat kan. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat de politie aan het verzoek geen gehoor geeft. U kunt om

Rijbewijs ingevorderd? Ontslag dreigt!

De invordering van je rijbewijs heeft vaak gevolgen voor je werk. Bijvoorbeeld omdat het lastig of ondoenlijk is om op je werk te komen. Ook kan het zijn dat je rijbewijs essentieel is om je werk te doen. Als je rijbewijs is ingevorderd komt het regelmatig voor dat een werkgever tot ontslag besluit. Dat mag

Klaagschrift ingevorderd rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd dan heeft de Officier van Justitie 10 dagen om te beslissen of u het rijbewijs voorlopig terug krijgt. Wij adviseren om dat niet af te wachten en meteen een klaagschrift wegens het ingevorderd rijbewijs in te laten dienen. U zit dan vlugger weer achter het stuur, maar er zijn ook

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Recent is de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Hiermee geeft de Nederlandse wetgever gevolg aan een EU-richtlijn die ziet op de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 gaan over de arbeidsvoorwaarden, het studiekostenbeding en over nevenwerkzaamheden. Transparante arbeidsvoorwaarden Zoals

Vooruitbetaling bij consumentenkoop

Koopt u als consument wel eens iets online? Of bijvoorbeeld in webshop? Regelmatig vraagt een winkelier om een flink bedrag gevraagd ter aanbetaling. Soms gaat het zelfs om de volledige koopprijs. Dat mag niet in alle gevallen want vooruitbetaling bij een consumentenkoop is niet altijd toegestaan. In deze publicatie leggen we uit hoe het zit.

Opzegging arbeidsovereenkomst intrekken

Regelmatig staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken. Denk aan de situatie dat een werkgever of een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt en zich daarna bedenkt. In dat geval wil men dus de opzegging van de arbeidsovereenkomst intrekken, maar dat is wettelijk niet mogelijk. Hieronder leggen we u uit hoe het zit. Let op:

Onbevoegde vertegenwoordiging: aansprakelijkheid

Veel overeenkomsten met bedrijven worden getekend zonder dat er gecontroleerd wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of iemand wel tekenbevoegd is. Dat heeft soms tot gevolg dat er discussie ontstaat over de vraag of een overeenkomst bindend is of niet. Niet zelden heeft onbevoegde vertegenwoordiging aansprakelijkheid ten gevolg. Hieronder leggen we uit

Meer uren werken dan in het contract?

Gaat u of uw medewerker meer uren werken dan in het contract staat? Vaak kan de werknemer hierdoor na een tijd recht krijgen op dat extra aantal uren. Dat kan zelfs als er andere uren in de arbeidsovereenkomst overeen zijn gekomen. Werkgevers en werknemers die te maken hebben met zogenaamde min-maxcontracten en nulurencontracten moeten hier

Klusbedrijf aansprakelijk stellen

Het inhuren van een klusbedrijf voor de verbouwing van een woning of allerlei andere werkzaamheden loopt helaas niet altijd goed af. Er wordt niet, of niet goed opgeleverd en de opdrachtgever zit dan met de gebakken peren. Gelukkig is daar juridisch het een en ander aan te doen. In deze publicatie leest u wat de

Aannemer aansprakelijk stellen

Helaas loopt niet iedere verbouwing goed af. De aannemer heeft zijn werk niet goed gedaan of niet af gemaakt. U zit dan letterlijk en figuurlijk met de brokken. Gelukkig kunt u meestal de aannemer aansprakelijk stellen. Daarmee kunt u een oplossing voor uw probleem krijgen of u een schadevergoeding. Hieronder leggen we u uit hoe

Opleidingskosten terugbetalen

Werknemers volgen vaak een opleiding, een studie of een cursus op rekening van hun werkgever. Als er sprake is van ontslag ontstaat regelmatig de vraag vraag of een werknemer de opleidingskosten moet terugbetalen aan de werkgever. In deze publicatie leest u hoe het precies zit. Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet

Autobedrijf aansprakelijk stellen

Wilt u een autobedrijf aansprakelijk stellen? U bent helaas niet de enige. Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door mensen die een autobedrijf aansprakelijk willen stellen. De reden daarvan is dat ze een auto hebben gekocht waar van alles aan blijkt te mankeren. Er is dan een hoop geld betaald voor een miskoop. Hieronder leggen we

Rechtsbijstand en second opinion

Regelmatig worden wij benaderd door mensen die niet tevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekeraar. Dat heeft er mee te maken dat verzekeraars als ARAG, Centraal Beheer Achmea, DAS, SRK, etc vinden dat de zaak niet sterk genoeg is. In dat geval is het verstandig voor de verzekerde om een second opinion te laten uitvoeren door een

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig?

Is een concurrentiebeding rechtsgeldig? Regelmatig krijgen wij de vraag van werkgevers en werknemers of een concurrentiebeding geldig is of niet. Het korte antwoord is: bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet, bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vaak wel. Lees in deze publicatie precies hoe het zit. Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een bepaling die

Aanzegplicht van de werkgever: altijd schriftelijk!

Let op bij het einde van tijdelijke arbeidscontracten: de werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand vóór het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst mededelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Ook moet hij laten weten tegen welke voorwaarden die verlenging is. Dit noemt men de aanzegplicht. Aan de aanzegplicht van de werkgever moet altijd schriftelijk worden

Incassobureau inschakelen?

Bent u ondernemer en worden uw facturen niet worden voldaan? Of krijgt u maar steeds het uitgeleende geld niet terug? In dat geval wilt u wellicht een incassobureau inschakelen. Voor zeer eenvoudige, niet-betwiste vorderingen kunt u best gebruik maken van een incassobureau. Vaak gebeurt dat op basis van no cure, no pay. Maar wat gebeurt

Bevoegdheid kantonrechter

De kantonrechter houdt zich bezig met zaken die een geldelijk belang van €25.000,- niet te boven gaan. Een uitzondering daarop zijn huurzaken: daarin is de kantonrechter bevoegd, ongeacht het bedrag. Ook gaat de bevoegdheid van de kantonrechter over alle arbeidszaken en sommige familierechtelijke kwesties. Procederen bij de kantonrechter heeft daarentegen als groot voordeel dat een

Een negatieve referentie, mag dat?

Nadat een arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen gaat een werknemer doorgaans op zoek naar een nieuwe baan. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt dan vaak om referenties gevraagd. “Het verstrekken van een negatieve referentie mag dat?” is een vraag die cliënten ons kantoor regelmatig stellen. In dit artikel legt een van onze arbeidsrecht juristen het u graag

Bedrijfsadvocaat en bedrijfsjurist

Een bedrijfsadvocaat en een bedrijfsjurist. Voor wie kiest u als ondernemer of bestuurder, en waarom? Een bedrijfsadvocaat is vaak het eerste waar bedrijven en ondernemers aan denken als er een juridisch conflict is. Dat is ook voor de hand liggend, want vaak wordt een bedrijfsadvocaat ingezet om het conflict op te lossen. De bedrijfsadvocaat is

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV, hoe zit dat?

Ons kantoor staat regelmatig bestuurders en ondernemers bij die hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld door een ander. Die ander is vaak een bedrijf, maar in sommige gevallen kan het ook een particulier zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er sprake is van een ongeluk. De bedrijfsjuristen van Lex Lawyers leggen u uit hoe de hoofdelijke

Ontslagbrief ontvangen?

Als u een ontslagbrief hebt ontvangen en u bent het met het ontslag niet eens, dan is zaak om zo vlug mogelijk actie te nemen. Hebt u te maken met ontslag? Zoek dan altijd hulp van een jurist. Het is namelijk van essentieel belang dat u op de juiste manier reageert op de ontslagbrief. Als

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans op een rij Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet is van invloed op werknemers en werkgevers die een flexibel contract, oproepcontract of nul-urencontract hebben. Een van onze juristen neemt met u de belangrijkste wijzigingen met u door. Met de WAB verandert

Keuken niet of verkeerd geleverd

Een van de mooiste blikvangers in een huis is vaak de keuken. Het is daarom ook niet voor niets dat mensen die een nieuw huis hebben gekocht vrijwel altijd de keuken laten vervangen. Voor de nieuwe keuken bent u waarschijnlijk naar een winkel geweest, waar u na een lang gesprek een prachtige keuken hebt gekocht.

Geleend geld terugvorderen

Als u op deze pagina bent uitgekomen is de kans groot dat u geld hebt uitgeleend wat u nog niet hebt terug gekregen. Gelukkig voor u zijn er mogelijkheden om er alsnog voor te zorgen dat u het geleende geld terug krijgt. Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit

Verstekvonnis en verzet

Bent u bij verstek veroordeeld? Of hebt u verstek laten gaan? Als u vlug bent kunt u er nog iets aan laten doen! Lees hieronder alles over verstekvonnis en verzet. Verstek zuiveren Voorkom een verstekvonnis en verzet! Als u als gedaagde een dagvaarding hebt ontvangen, dan staat hier in waar en wanneer u dient te

Conflict met een werknemer?

Als u een conflict hebt met een werknemer is het van belang dat u zo spoedig mogelijk te weten komt wat uw juridische positie is. In het algemeen wordt de werknemer beter beschermd in het arbeidsrecht dan u als werkgever. Het risico bestaat daardoor dat een conflict, dat zo eenvoudig leek te zijn, ineens een

Betaalbare juridische hulp

Als u op zoek bent naar een betaalbare advocaat, geef dan op. Die zijn er namelijk niet. Gelukkig hebt u voor de meeste juridische problemen helemaal geen advocaat nodig en volstaat een jurist. Daarmee is betaalbare juridische hulp nog steeds mogelijk. De jurist, het betaalbare alternatief Als u een juridische kwestie hebt, dan denkt u

Vrije keuze van jurist of advocaat

Vrije keuze van een jurist of advocaat bij een rechtsbijstandverzekering Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandverlener, zoals ARAG, DAS, SRK of Achmea? Dan bent u niet verplicht om gebruik te maken van de jurist die u door de verzekeraar is aangewezen. Dit heeft het Europese Hof in haar arrest van 7 november 2013 bepaald. U

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte Met enige regelmaat sta ik cliënten bij die wegens ziekte thuis zitten, waarbij tevens een conflict met hun werkgever speelt. Vaak is er dan al sprake van een een niet al te beste relatie tussen werkgever en werknemer. De vraag die dan aan mij wordt voorgelegd is of het mogelijk is om

Wanneer verjaart een geldvordering?

Wanneer verjaart een geldvordering? Als u geld te goed hebt van iemand en de vordering staat al een tijd uit, dan is het verstandig hier met enige regelmaat achteraan te gaan. Doet u dat niet, dan loopt u de kans dat uw geldvordering verjaart. In dat geval kunt u geen betaling meer afdwingen. Hoe werkt

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een hondenbeet

Aansprakelijk voor schade door een hondDe hond is wereldwijd een van de populairste huisdieren. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft een hond. Dat betekent dat er nogal wat honden in ons land rondlopen. Het is dan ook niet vreemd dat er jaarlijks 150.000 mensen door honden worden gebeten of anderszins door een

Opzeggen van de huurovereenkomst

Als u huurder of verhuurder bent dan bent u op enig moment een huurovereenkomst aangegaan. Er kunnen zich situaties voordoen waarin u liever de huurovereenkomst wenst te beëindigen. Gelukkig bestaan hiervoor allerlei mogelijkheden, maar er zijn tevens de nodige restricties. Let dus op het volgende bij het opzeggen van de huurovereenkomst. Let op: ons kantoor

Oud zakelijk recht inschrijven bij het Kadaster

Wilt u een oud zakelijk recht inschrijven bij het Kadaster? Als u door koop eigenaar bent geworden van een oud zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld een visrecht, een weiderecht of een recht van eendenkooi dan moet dit recht worden ingeschreven in de Openbare Registers. Daarmee wordt bedoeld dat het recht bij het Kadaster wordt geregistreerd op

Boekhouders zijn geen juristen!

Vrijwel maandelijks word ik geconfronteerd met een cliënt die een juridisch probleem heeft dat in eerste instantie is behandeld door een boekhouder of een accountant. Doorgaans betekent dit dat ik aan het werk moet om te proberen diens fouten zo goed mogelijk te herstellen. In de praktijk verdienen boekhouders en accountants flink bij als een

Overeenkomst opzeggen wegens wanprestatie

Als iemand wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten gaat er nog wel eens wat fout. Denk bijvoorbeeld aan de monteur die een fout maakt, aan een timmerman die iets niet zo mooi aftimmert als u had gehoopt of een software-ontwikkelaar die niet maakt wat u wil. Ook komt het vaak voor dat degene die voor

Juridische hulp bij ontslag

Bent u ontslagen? Of denkt dat u ontslagen wordt? Dan is juridische hulp bij ontslag van groot belang. Een arbeidscontract mag namelijk niet zomaar door de werkgever worden beëindigd. Meestal is er toestemming nodig van UWV, de kantonrechter, of in sommige gevallen zelfs van u. Bent u ontslagen of dreigt uw werkgever met ontslag? Neem

Wanneer is hoger beroep mogelijk?

Wanneer is hoger beroep mogelijk? Als u in een gerechtelijke procedure door de kantonrechter in het ongelijk bent gesteld, of als u vindt dat u te weinig hebt toegewezen gekregen, kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep (appèl) gaan bij het gerechtshof. Appèl houdt, eenvoudig gezegd, in dat een andere (hogere) rechter opnieuw naar

Wat mag een incassobureau aan kosten rekenen?

Als u een incassobrief stuurt, of als u een incassobrief ontvangt, dan worden daar vrijwel altijd incassokosten in genoemd. Wat mag een incassobureau aan kosten rekenen bij de debiteur? En mag dat altijd? Incassobureau’s brengen vaak te hoge kosten in rekening. Overweegt u een incassotraject of hebt u een incassobrief ontvangen? Leg dan uw casus

Recht op een transitievergoeding?

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? Zowel werkgevers als werknemers willen weten waar ze aan toe zijn op het moment dat de arbeidsovereenkomst ten einde komt. In het algemeen geldt dat als het dienstverband van rechtswege ten einde komt er geen recht op een transitievergoeding ontstaat. Ook heeft een werknemer in beginsel geen recht

Rechtszaak gewonnen, maar geen geld!

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak ontvangt u of uw gemachtigde advocaat of jurist kort daarna een vonnis. Als de gevoerde gerechtelijke procedure betrekking heeft op een vordering van een geldbedrag bent u er met een vonnis alleen nog niet. Hebt u een rechtszaak gewonnen, maar geen geld ontvangen? Lees dan

Jurist of advocaat kiezen?

Een jurist of advocaat kiezen is een belangrijke afweging als u behoefte hebt aan rechtsbijstand. Bij die afweging zijn zowel kwaliteitsmotieven als financiële aspecten van belang. Hieronder lichten we dit voor u toe. Iedere advocaat is een jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Beide kunnen u bij staan in procedures voor de rechtbank, sector

Een heerlijk visrecht jurist of advocaat bij koop of verkoop!

Wilt u een heerlijk visrecht wilt kopen of verkopen? Dan is het van het grootste belang dat u weet waar u eigenlijk mee te maken hebt. In mijn praktijk behandel ik met enige regelmaat zaken die met heerlijk visrecht verband houden. Vaak gaat het er dan om dat men iets gekocht of verkocht heeft dat

Wanneer mag ontslag op staande voet?

Wil uw werkgever u ontslaan? Dat mag niet zomaar. Wanneer mag ontslag op staande voet eigenlijk? In deze blog leggen we u het uit! Als u in loondienst bent, dan loopt uw arbeidsovereenkomst in beginsel door tot aan de in dat contract genoemde einddatum. Staat er geen einddatum in de overeenkomst, dan is er sprake

Welke proceskosten worden vergoed?

Welke proceskosten worden vergoed? Als u een gerechtelijke procedure start, dan brengt dit een aantal kosten met zich mee. Deze kosten dient u vooraf te betalen. Denk aan kosten van rechtsbijstand, het betekenen van de dagvaarding en het griffierecht. Vaak spelen ook andere kosten een rol. In tegenstelling tot wat door sommigen denken hoeft de

   Trustpilot


  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Ervaringen
  Real good experience with this law firm. The owner of the house that I rented in Amsterdam didn't want to pay me my deposit back. Thanks to Lex Lawyers it's all been sorted out now. Nice personel, quick action, good solution.
  Piero Bezzi
  Geweldig goed en snel geholpen bij een annulering van een aankoop keuken!
  Lizzy Lizzy
  Hartstikke goed geholpen!!
  Robert Nijhuis
  Ik heb dit kantoor mijn contracten laten nakijken en algemene voorwaarden laten opstellen. Heel tevreden!
  Frits de Clercq
  Prima ervaring met dit kantoor. Aanrader! Dank voor het oplossen van een juridisch probleem
  John Dekker

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers