Aannemer aansprakelijk stellen

Helaas loopt niet iedere verbouwing goed af. De aannemer heeft zijn werk niet goed gedaan of niet af gemaakt. U zit dan letterlijk en figuurlijk met de brokken. Gelukkig kunt u meestal de aannemer aansprakelijk stellen. Daarmee kunt u een oplossing voor uw probleem krijgen of u een schadevergoeding. Hieronder leggen we u uit hoe het werkt.

Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

Als het goed is hebt u met de aannemer een overeenkomst gesloten. In die overeenkomst staat vermeld wat de aannemer voor u gaat doen en wat u daarvoor moet betalen. Ook staat er in de overeenkomst wanneer alles klaar is. Is het niet op tijd klaar? Of zijn er allerlei gebreken? Dan komt de aannemer de overeenkomst niet na. U kunt dan wel de aannemer aansprakelijk stellen, maar dat geeft u nog geen recht op een schadevergoeding. Ook kunt u het werk nog niet door iemand anders laten afmaken.

Ingebrekestelling en aansprakelijk stellen

Van belang is namelijk eerst dat u de aannemer de gelegenheid geeft het werk alsnog af te maken of de gebreken te herstellen. Die gelegenheid geeft u in de vorm van een “ingebrekestelling”. Dat is een aangetekende brief waarin de aannemer wordt gesommeerd het werk binnen een bepaalde tijd af te maken. Wordt die termijn overschreden, dan kunt u het werk door een derde laten afmaken of herstellen. De aannemer is dan aansprakelijk voor de kosten die u maakt. Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, is zo’n ingebrekestelling in de praktijk vaak een complex document. Het is dan ook sterk aan te raden om dit door een jurist of advocaat op te laten stellen.

Van groot belang is in ieder geval dat u gebreken of schade direct bij ontdekking meldt aan de aannemer. Wacht u daar te lang mee, dan wordt het juridisch lastig om daar nog iets aan te laten doen.

Gebreken kunnen zich ook later openbaren. Het is dus mogelijk dat de aannemer een huis of verbouwing ogenschijnlijk perfect oplevert, maar er later toch problemen blijken te zijn. Als er contractueel een onderhoudstermijn is overeengekomen dan is de aannemer in beginsel aansprakelijk voor de gebreken. Is er geen onderhoudsperiode afgesproken? Of blijkt er binnen 10 jaar sprake van een ernstig gebrek waardoor de woning kapot gaat? In dat geval is er sprake van wanprestatie door de aannemer, tenzij de aannemer het tegendeel kan bewijzen.

In alle gevallen is de aannemer aansprakelijk voor zogeheten “verborgen gebreken”. Dit zijn gebreken die tijdens de bouw en oplevering onmogelijk door u konden worden ontdekt. Let wel, u dient te bewijzen dat die gebreken er al waren en dus niet later zijn ontstaan. Ook mogen de gebreken niet tijdens de bouw/oplevering zijn ontdekt wegens te weinig bouwtoezicht.

Al met al zijn er diverse mogelijkheden om een aannemer aansprakelijk te stellen. Niettemin is het altijd goed de vraag te stellen of de aannemer wel de juiste partij is. Sommige problemen komen bijvoorbeeld voort uit een fout van een architect of constructeur.

Neem contact met ons op indien u overweegt een aannemer aansprakelijk te stellen. Wij staan zowel binnen als buiten de rechtbank voor u klaar. Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.