Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een hondenbeet

Aansprakelijk voor schade door een hond
De hond is wereldwijd een van de populairste huisdieren. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft een hond. Dat betekent dat er nogal wat honden in ons land rondlopen. Het is dan ook niet vreemd dat er jaarlijks 150.000 mensen door honden worden gebeten of anderszins door een hond schade leiden. In deze publicatie leest u hoe het zit met aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een hondenbeet

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij een hondenbeet: Hondenbezitter aansprakelijk?

Van belang is daarom te weten wie er aansprakelijk is op het moment dat iemand door een hond schade leidt. De wet is er duidelijk over: de hondenbezitter is altijd aansprakelijk. Die aansprakelijkheid kan zowel betrekking hebben op een bijtincident of de gevolgen daarvan. Het kan ook gaan om andere door een hond aangerichte schade. Een hond kan bijvoorbeeld ook de weg oprennen, waardoor een fietser ten val komt. Of bijvoorbeeld om een automobilist onverwacht uitwijkt waardoor er een ongeluk plaats vindt.

Recentelijk ben ik in mijn praktijk benaderd met de vraag of een hondenbezitter aansprakelijk is als er een bijtincident of ongeluk plaats vindt bij de hondenuitlaatservice of bij een pension. Het antwoord is ja, de eigenaar van de hond is aansprakelijk, ook als de hond de schade heeft veroorzaakt tijdens een verblijf bij de uitlaatservice of pension. Let op, er is op deze regel een uitzondering. Een pension of uitlaatservice is wel aansprakelijk voor de aangerichte schade als een medewerker een hond los laat lopen, dus dat wil zeggen niet aangelijnd.

Letselschade door een hond

Als u zelf bent gebeten door een hond en daar letsel aan hebt overgehouden kunt u de eigenaar aansprakelijk stellen voor de schade. Dat kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn, maar ook kosten die anderszins het gevolg zijn van het incident. Een geluk bij een ongeluk is daarbij dat de hondeneigenaar vrijwel altijd daadwerkelijk gehouden is de schade te vergoeden. Zelfs in het geval de eigenaar van de hond zelf geen schuld heeft gehad aan het incident wat de letselschade heeft veroorzaakt hebt u toch recht op een schadevergoeding.

Van belang is in dit verband de afweging of de hond uit zichzelf de (letsel)schade heeft veroorzaakt, of dat hij hiertoe is bewogen. In het ene geval is de eigenaar aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW. Uit dat artikel volgt namelijk dat: ‘de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin besloten ligt‘, de grondslag is van de aansprakelijkheid van de eigenaar van de hond. Als de hond is bewogen tot een behaalde handeling, bijvoorbeeld middels een commando, ligt het anders. Dan is er sprake van een “gewone” onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

Vorderen schadevergoeding hondenbeet of ongeluk

Om de eigenaar van een hond aansprakelijk te stellen is het dus van belang te weten op basis van welke wettelijke bepaling dit dient te gebeuren. Lex Lawyers heeft ruime ervaring met het aansprakelijk stellen van eigenaren van honden. In veel gevallen is het gelukt voor onze cliënten schadevergoeding te verkrijgen, al dan niet wegens letselschade. Afhankelijk van uw specifieke situatie is het mogelijk om zaak op grond van no cure, no pay of shared risk in behandeling te nemen.

Bent u gebeten door een hond? Of hebt u anderszins schade geleden door een hond? Neem direct contact met een van onze juristen op om uw mogelijkheden tot schadevergoeding te bespreken! 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.