Autobedrijf aansprakelijk stellen

Wilt u een autobedrijf aansprakelijk stellen? U bent helaas niet de enige. Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door mensen die een autobedrijf aansprakelijk willen stellen. De reden daarvan is dat ze een auto hebben gekocht waar van alles aan blijkt te mankeren. Er is dan een hoop geld betaald voor een miskoop. Hieronder leggen we u uit wat u kunt doen. Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer in bij dit soort zaken.

De wet is er duidelijk over: als u een auto koopt, dan mag u er op vertrouwen dat die auto voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daaraan mag stellen (art. 7:17 BW). Dat betekent onder andere dat de auto veilig en ook in staat moet zijn om aan het verkeer deel te nemen, en dat de kilometerstand juist is. Van belang is wel te beseffen dat hoe ouder de auto is, hoe minder u van die auto mag verwachten. De verkoper van een auto is dus niet altijd aansprakelijk voor gebreken. Een tweedehands auto heeft vrijwel altijd gebruiks- en slijtagesporen. Vermoedelijk is er ook sprake van kleine mankementen. Als u een tweedehands auto koopt, dan dient u hier – tot op zekere hoogte – wel rekening mee te houden.

Wanneer kan een autobedrijf aansprakelijk worden gesteld?

Een belangrijke vraag bij de afweging of u een autobedrijf aansprakelijk kunt stellen, is of het gebrek al aanwezig was op het moment dat u de auto kocht. Als het gebrek pas na de koop is ontstaan, is het autobedrijf daarvoor niet aansprakelijk. De bewijslast, dat het gebrek ten tijde van de koop al bestond, rust bij de koper. Dat is anders als de koper een consument is en de verkoper een bedrijf. Vertoont de auto binnen 6 maanden gebreken? Dan gaat de wet er van uit dat die gebreken er al waren, tenzij de verkoper kan bewijzen dat die er niet waren bij levering (art. 7:18 BW).

Het gebrek moet ook verborgen zijn op het moment dat u de auto kocht. Met verborgen bedoelt de wetgever dat u het niet opgemerkt hebt en logischerwijs ook niet kon opmerken. Wist u het wel? Dan wordt het gebrek geacht verwerkt te zijn in de (lagere) koopprijs.

Om er achter te komen of een auto gebreken heeft, vereist de wet van u dat u de auto wel goed nakijkt voordat u hem koopt. Van de koper wordt ook verwacht dat deze vragen stelt (de onderzoeksplicht). Tegenover de onderzoeksplicht staat de mededelingsplicht, waaruit volgt dat de verkoper de koper moet wijzen op hem bekende gebreken.

Er zijn nog andere factoren die hierbij een rol spelen, denk aan: wat staat er in het koopcontract? wanneer is het de auto gebouwd? wat is de onderhoudstoestand van de auto? wat is de koopprijs die u hebt betaald? Dat laatste speelt een grote rol als u er voor kiest een autobedrijf aansprakelijk te stellen: als u bijvoorbeeld 500 euro hebt betaald voor een auto, en de reparatiekosten zijn 3.000 euro dan is de kans doorgaans erg klein dat u die 3.000 euro zo maar vergoed krijgt. U moet in dat geval naar de rechtbank om te proberen uw geld te krijgen, maar een procedure kost vaak al meer dan u voor de auto hebt betaald. Ook moet de vordering wel redelijk zijn. Al met al is dat iets om goed rekening mee te houden.

Wat moet u doen?

U kunt niet zomaar aanspraak maken op een vergoeding. De eerste stap is dat u zo vlug mogelijk het autobedrijf meldt dat de auto een mankement heeft. Daarbij moet u moet het autobedrijf de kans geven zelf het gebrek op te lossen, en wel binnen een bepaalde termijn. Ons advies is om dat altijd schriftelijk te doen middels een aangetekende brief.

Als het autobedrijf niet de gebreken wil verhelpen op zijn kosten, of de termijn verstrijkt, kunt u de volgende stap nemen. Dat is bijvoorbeeld de koopovereenkomst te ontbinden en de aankoopsom terug te eisen. Let wel, dit kan alleen bij zeer ernstige gebreken. Meer voor de hand liggend is dat een andere garage voor u de gebreken verhelpt en dat u de kosten verhaalt op het autobedrijf dat u de auto heeft verkocht. Als het autobedrijf niet wil meewerken aan herstel, ontbinding of aan vergoeding van de herstelkosten, dan hebt u een procesjurist of een advocaat nodig om bij de rechtbank het autobedrijf te dwingen mee te werken.

De juristen van Lex Lawyers kunnen u helpen als u een autobedrijf aansprakelijk wilt stellen. Wij staan zowel binnen als buiten de rechtbank voor u klaar. Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.