Boekhouders zijn geen juristen!

Vrijwel maandelijks word ik geconfronteerd met een cliënt die een juridisch probleem heeft dat in eerste instantie is behandeld door een boekhouder of een accountant. Doorgaans betekent dit dat ik aan het werk moet om te proberen diens fouten zo goed mogelijk te herstellen. In de praktijk verdienen boekhouders en accountants flink bij als een soort ‘manusje van alles‘. Behalve de boekhouding houden ze zich, vreemd genoeg, ook nogal eens bezig met (arbeids)contracten en algemene voorwaarden. Incassowerkzaamheden worden er ook vaak bij gedaan. Let daarom op: boekhouders zijn geen juristen!

Dat een boekhouder juridisch werk er bij doet is net zo vreemd als een apotheker die meent te kunnen opereren. Laat specialistisch werk aan de specialisten!

Modelcontracten

Omdat de boekhouder de benodigde specialistische kennis ontbreekt maakt hij doorgaans gebruik van modelbrieven en modelcontracten. Zelden is men echter gebaat bij zo’n oplossing. Overeenkomsten en brieven moeten namelijk optimaal aansluiten bij de situatie en moeten degene die de boekhouder helpt zo goed mogelijk indekken. Dat laatste is veelal waar het fout gaat. Omdat de boekhouder niet voldoende kennis heeft van het recht en van de nieuwste juridische ontwikkelingen worden er fouten gemaakt.

Boekhouders zijn geen juristen: hoge kosten als het fout gaat!

Als deze fouten leiden tot juridische problemen haakt de boekhouder af want hij heeft te weinig kennis om u in rechte bij te staan, waarna u zich zult moeten wenden tot een juridische deskundige. Dan beginnen voor u de hoge kosten. Het is namelijk al te laat om een gerechtelijke procedure te voorkomen: fouten in overeenkomsten en in de communicatie zijn doorgaans achteraf lastig te herstellen. Een dure gerechtelijke procedure met een slecht begin is dan het gevolg.

Het spreektwoord ‘schoenmaker blijf bij uw leest‘ is dus ook hier van toepassing. Wees u er bewust van dat een boekhouder geen jurist is en hem specialistische kennis ontbeert. Andersom zou het ook vreemd zijn als een jurist, zoals een advocaat, voor u de boekhouding zou verzorgen als een ‘extraatje’.

Laat daarom specialistisch werk over aan specialisten. De juridische wereld verandert continu onder impuls van nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Als uw boekhouder of accountant overeenkomsten voor u heeft opgesteld, laat ze dan in ieder geval door een juridisch deskundige nakijken. Lex Lawyers kan dit als ervaren en deskundig kantoor voor u verzorgen. Vaak zijn onze juristen dan nog op tijd om (latere) problemen zo goed mogelijk te voorkomen.

Bel ons voor advies of directe rechtsbijstand: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.