Geleend geld terugvorderen

Als u op deze pagina bent uitgekomen is de kans groot dat u geld hebt uitgeleend wat u nog niet hebt terug gekregen. Gelukkig voor u zijn er mogelijkheden om er alsnog voor te zorgen dat u het geleende geld terug krijgt.

Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

Bewijs van de lening

Als u geleend geld wil terugvorderen is het van belang dat u op een of andere manier kunt bewijzen dat er een lening is afgesproken. Dat kan op papier staan, maar ook blijken uit een sms of whatsapp bericht. Het is in ieder geval altijd aan te raden een lening schriftelijk te bevestigen. Als er nou helemaal geen bewijs is van het uitgeleende geld, bijvoorbeeld omdat alles mondeling is besproken, is het verstandig om toch de bevestiging te ontlokken bij de ander. Dat zou u onder andere kunnen doen door een WhatsApp bericht te sturen met de tekst “vorige maand heb ik je 100,- geleend, denk je er aan dat je me die volgende week terug betaalt?”. Als daar dan een (bevestigende) reactie op komt hebt u in ieder geval al bewijs van de lening.

Wanneer kunt u het geleend geld terug vorderen?

De lening moet aan u zijn terugbetaald op de datum die is afgesproken. Als er geen datum is afgesproken geldt wat het Burgerlijk Wetboek daar over zegt in art. 6:38: “Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd”.

Als er dus geen datum is afgesproken, of als u uw geld niet op tijd hebt terug gekregen, kunt u de vordering laten incasseren. Dat kunt u laten doen door een incassobureau, maar het is verstandiger om dit door een deskundige jurist of advocaat te laten doen. Iedereen kan immers een incassobureau starten zonder de benodigde juridische expertise in huis te hebben.

Het terugkrijgen van geleend geld zal – als er niet aan u wordt betaald – via een incassotraject dienen plaats te vinden. Wij kunnen voor u de vordering no cure, no pay incasseren. Behalve de hoofdsom maken we dan ook aanspraak op de wettelijke rente.

Rente over de lening

Vaak wordt er een rentepercentage afgesproken over een lening. Als u dat ook hebt afgesproken hebt u daar dus ook recht op. Bent u het vergeten af te spreken en staat de lening al lang uit? Dan kan u ook aanspraak maken op de wettelijke rente.

Rechtszaak om het geleende geld terug te vorderen

Het komt soms voor dat ondanks uw aanmaningen en een doorlopen incassotraject er nog steeds geen terugbetaling van het geleende geld heeft plaats gevonden. In dat geval moet terugbetaling van het geleende geld gevorderd worden bij de rechter. Indien dit nodig is, kunnen we ook voor u een gerechtelijke procedure voeren.

Als er een rechtszaak nodig is duurt terugbetaling van het geleende geld weliswaar nog langer, maar u hebt wel de meeste zekerheid dat u het geld ook daadwerkelijk terug krijgt. Met het vonnis dat u bij de rechtbank krijgt kunt u namelijk beslag laten leggen op het inkomen en op de bezittingen van degene die het geld van u heeft geleend. Daarbij is ook positief dat het vonnis dat we voor u halen 20 jaar geldig blijft. Met andere woorden: u krijgt uw geleende geld terug.

Hebt u geld uitgeleend maar niet terug gekregen? Wilt u uw geleende geld terug vorderen? Neem direct contact met een jurist van ons op om de mogelijkheden te bespreken! 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.