Een heerlijk visrecht jurist of advocaat bij koop of verkoop!

Wilt u een heerlijk visrecht wilt kopen of verkopen? Dan is het van het grootste belang dat u weet waar u eigenlijk mee te maken hebt. In mijn praktijk behandel ik met enige regelmaat zaken die met heerlijk visrecht verband houden. Vaak gaat het er dan om dat men iets gekocht of verkocht heeft dat niet (meer) bestaat. Het is dan wachten op een flinke eis tot schadevergoeding. Laat u daarom bij de aankoop en verkoop van heerlijk visrecht bijstaan door een gespecialiseerd heerlijk visrecht jurist of advocaat. Daarmee voorkomt u latere problemen.

Heerlijk visrecht: pas op dat u juridisch niet achter het net vist!

Een recente casus die ik heb in ons juristenkantoor heb behandeld: cliënt, die ik hier voor het gemak J.T. noem, heeft van zijn vader een visrecht georven. Blijkens het testament van vader gaat het om een heerlijk visrecht. Om dit recht veilig te stellen schakelt J.T. een notaris in om deze rechten te doen inschrijven op perceelsniveau. Dat had hij als erfgenaam niet hoeven doen, maar ‘ik neem het zekere voor het onzekere’ zal hij hebben gedacht. Na het leveren van het bewijs dat het recht nog wordt uitgeoefend, was de notaris voldoende overtuigd van het bestaan daarvan. Vervolgens schreef de notaris, conform opdracht van J.T., op meer dan 3000 percelen een visrecht in. Deze percelen maakten geheel en soms gedeeltelijk deel uit van een voormalige heerlijkheid.

De inschrijving zorgt voor veel protest: mensen schrikken dat hun perceel ineens wordt belast met een heerlijk visrecht. Sommigen van deze mensen hebben zelfs geen water op hun perceel en begrijpen er niets van. Diverse advocaten worden ingeschakeld, maar deze komen tot de conclusie dat de zaak hopeloos is: de notaris heeft het recht vast gesteld, er zijn inderdaad aktes en bewijsmiddelen overlegd en daarmee is de kous af.

Maar dan komt J.T. er achter dat een vereniging van sportvissers op ‘zijn’ viswater aan het vissen is. Een aantal brieven wordt over en weer gestuurd, maar het wederrechtelijk vissen houdt niet op. Uiteindelijk meldt J.T. zich bij mij: zorg er voor dat die vissers van mijn water afblijven. Op een aangetekende brief van mij komt een antwoord: de sportvissers stellen dat hun visactiviteiten helemaal niet wederrechtelijk zijn, zij zijn immers eigenaar van de visrechten!

Geen heerlijk visrecht, maar oude visrechten

Vervolgens heb ik een uitgebreid onderzoek verricht, waarbij tevens een externe partij is ingehuurd om in archieven op zoek te gaan naar oude aktes. Wat blijkt? Er is helemaal geen sprak van een heerlijk visrecht, maar van oude visrechten. Het verschil is dat heerlijke visrechten hun oorsprong vinden in een heerlijkheid, en dus door de Grafelijkheid of Staten zijn gegeven aan een (ambachts)heer, terwijl oude visrechten tussen 1814 en 1838 door de Staat der Nederlanden als zakelijk recht zijn verkocht. Er is echter nog een ander verschil, wat van belang is voor deze casus: heerlijke visrechten strekken zich uit over het volledige heerlijkheidsgebied, terwijl oude visrechten slechts betrekking hebben op de in de akte van verkoop door de staat genoemde wateren.

J.T. is geen eigenaar van enig heerlijk visrecht, maar van een oud visrecht. De inschrijving door de notaris was derhalve voor de meeste percelen onrechtmatig. Wat nu te doen met de claim van de sportvissers? De sportvisvereniging heeft in 1965 van W.E. het schubvisrecht gekocht. Vijf jaar later verkocht W.E. het volledige visrecht aan de vader van J.T.. Een ‘volledig visrecht’ bestaat uit het schubvisrecht en aalvisrecht. De vader van J.T. heeft hierop zeker 30 jaar regelmatig gevist, zonder dat hij bekend was met de visrechten van de sportvissers. Dat oude zakelijke rechten niet volledig door het huidige Burgerlijk Wetboek worden geregeerd, volgt hier uit dat zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring ten aanzien van dit soort rechten niet mogelijk is. Daardoor is J.T. geen eigenaar van het schubvisrecht geworden en heeft hij slechts het aalvisrecht.

Tussentijdse verkoop van het visrecht

De zaak wordt nog dramatischer voor mijn cliënt als hij een brief krijgt van het stadje waar hij, blijkens zijn akte, visrechten in de gracht heeft. W.E., die het volledige visrecht verkocht aan de vader van J.T. in 1970, blijkt in een gerechtelijke procedure reeds in 1963 afstand gedaan te hebben van zijn visrechten in de gracht. Daarmee is J.T. een hoop advocaat- en notariskosten verder, zonder eigenlijk iets verder gekomen te zijn. Wat cliënt met het aalvisrecht gaat doen is mij nog onbekend…

Voorkom ellende en schakel een gespecialiseerd heerlijk visrecht jurist of advocaat in!

De moraal van het verhaal: notarissen en advocaten weten erg weinig van deze soms wat gecompliceerde materie. De advocaten van de mensen die hun perceel belast zagen met een visrecht hadden wel degelijk een poot om op te staan. Alleen wisten de advocaten niet goed hoe het zat. De notaris die de visrechten inschreef had beter onderzoek moeten doen en hij had mijn cliënt moeten vertellen dat hij iets wilde waartoe hij niet was gerechtigd. Dus, voordat u iets met oude zakelijke rechten doet: éérst grondig onderzoek laten verrichten, dat scheelt teleurstelling achteraf! Een gespecialiseerd heerlijk visrecht jurist of advocaat kan u hier goed bij helpen.

Wilt u heerlijk visrecht kopen of verkopen? Of hebt u een probleem met heerlijk visrecht? Neem dan direct contact met een van onze juristen op voor deskundig juridisch advies of rechtsbijstand. Bel ons: 085 864 00 61