Juridische hulp bij ontslag

Bent u ontslagen? Of denkt dat u ontslagen wordt? Dan is juridische hulp bij ontslag van groot belang. Een arbeidscontract mag namelijk niet zomaar door de werkgever worden beëindigd. Meestal is er toestemming nodig van UWV, de kantonrechter, of in sommige gevallen zelfs van u.

Bent u ontslagen of dreigt uw werkgever met ontslag? Neem direct actie! Als u te lang wacht kunt u niets meer aan het ontslag doen.

Juridische hulp bij ontslag: Tijdelijk arbeidscontract

De eerste vragen zijn altijd “wat voor arbeidsovereenkomst is het, en wat staat er in?”. Wordt er in de arbeidsovereenkomst een einddatum genoemd, dan is het een tijdelijk contract. Een werkgever kan er dan voor kiezen dit niet te verlengen. Hij hoeft er ook geen reden voor op te geven. Van belang is wel wat de looptijd is van uw arbeidscontract . Als dit 6 maanden of langer is, dan is de werkgever verplicht om te laten weten of hij het contract wil verlengen of niet. Dat moet hij uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst laten weten. Mocht de werkgever dit niet doen, dan is hij een ‘aanzegvergoeding’ verschuldigd. Soms wil een werkgever een tijdelijk contract eerder beëindigen. Dat kan alleen maar als daar iets over staat in de arbeidsovereenkomst en hij er een hele goede reden voor heeft. Meestal geldt dan een opzegtermijn van een maand.

Vast arbeidscontract

Bij een vast contract heeft de werknemer de meeste zekerheid: er staat geen einddatum in de arbeidsovereenkomst en de werkgever mag alleen opzeggen als er een geldige reden is.

In alle gevallen geldt dat u alleen met een geldige reden mag worden ontslagen, al dan niet met toestemming van het UWV of de kantonrechter. Voorbeelden van een geldige reden zijn:

  • dringende reden (ontslag op staande voet)
  • bedrijfseconomische reden
  • verstoorde arbeidsverhouding (arbeidsconflict)
  • langer dan 2 jaar ziek
  • slecht functioneren
  • bereiken pensioengerechtigde leeftijd etc

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Op grond daarvan kan een werkgever een werknemer ook ontslaan op basis van de zogenaamde ‘cumulatieve grond’. Dat wil zeggen dat er meerdere redenen zijn voor ontslag die op zichzelf onvoldoende zijn voor een ontslag maar tezamen wel voldoende grond opleveren voor ontslag.

Let op: in bovengenoemde gevallen heeft de werkgever niet altijd het recht om tot ontslag over te gaan. Als u ontslagen wordt, ongeacht de reden, neem daarom direct contact op met een van onze juristen ons. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.

Als u er op tijd bij bent kan er met de werkgever worden onderhandeld over een beëindigingsvergoeding of transitievergoeding. Mocht het ontslag al voor de kantonrechter zijn gebracht kunnen we u in de rechtbank bijstaan, of een verweerschrift tegen het ontslag indienen. Bel ons om direct een jurist te spreken: 085 864 00 61