Jurist of advocaat kiezen?

Een jurist of advocaat kiezen is een belangrijke afweging als u behoefte hebt aan rechtsbijstand. Bij die afweging zijn zowel kwaliteitsmotieven als financiële aspecten van belang. Hieronder lichten we dit voor u toe.

Iedere advocaat is een jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Beide kunnen u bij staan in procedures voor de rechtbank, sector kanton. Bij de kantonrechter bent u namelijk niet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat . De rechtbank sector kanton behandelt zaken die een geldvordering van € 25.000,- niet te boven gaan. Dit geldt ook voor procedures bij de bestuursrechter. In dergelijke zaken zou u in theorie zelf kunnen procederen of uw eigen verdediging kunnen verzorgen, echter is zeer sterk af te raden. U mist immers specialistische kennis waardoor u fatale fouten kan maken. Een jurist of een advocaat heeft deze kennis wel, en dat beperkt de risico’s voor u aanzienlijk.

Doorgaans hanteert een advocaat een fors duurder tarief dan een jurist. Voor sommige zaken ontkomt u er echter niet aan om een dure advocaat in te schakelen. Het gaat dan om gerechtelijke procedures die betrekking hebben op geldvorderingen van meer dan € 25.000,-, of over familiezaken en faillissementen. Een advocaat is ook verplicht in hoger beroep of als u in cassatie wenst te gaan bij de Hoge Raad.

Voor eenvoudige zaken bent u fors goedkoper uit met een jurist dan met een advocaat. Kies in dat geval wel voor een NVRA jurist. Daarmee hebt u de meeste kans op een goede dienstverlening.

Kortom, voor de meeste juridische kwesties hebt u geen advocaat nodig en volstaat een jurist. Dat kan u al gauw honderden euro’s besparen. Let wel op dat u in dat geval kiest voor een ervaren universitair opgeleide jurist die is aangesloten bij de beroepsvereniging NVRA (Nederlandse Vereniging voor Rechtskundig Adviseurs). Daarmee hebt u de zekerheid dat de jurist die u in de arm hebt genomen op het hoogste niveau is opgeleid en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die de NVRA aan haar leden stelt. Overigens heeft de NVRA ook leden die advocaat zijn.

Jurist of advocaat kiezen: de praktijk van de advocatuur

Op veel advocatenkantoren werken zowel advocaten als juristen, waarbij juristen de schriftelijke werkzaamheden doen zodat de advocaten veel cliënten (bij de rechtbank) kunnen vertegenwoordigen. Hoewel dat model goed werkt voor advocatenkantoren, betekent het feitelijk dat u voor een deel van de werkzaamheden het advocatentarief betaalt voor werk dat door een goedkopere jurist wordt uitgevoerd.

U bent dus stukken goedkoper uit als u deze werkzaamheden door een jurist laat uitvoeren. U kunt hierbij denken aan:

  • het opstellen van brieven, processtukken en overeenkomsten;
  • mediation (bemiddeling);
  • procedure bij bezwaarschriftencommissies;
  • procedure bij geschillencommissies en bij arbitragecommissies;
  • arbeidsrecht- en huurrecht geschillen bij de rechtbank sector kanton;
  • andere vorderingen tot €25.000 bij de rechtbank sector kanton;
  • een kort geding.

Lex Lawyers staat u graag bij in de bovengenoemde kwesties. Hebt u behoefte aan advies aan ondersteuning bij een procedure? Bel ons voor meer informatie: 085 864 00 61