Klaagschrift ingevorderd rijbewijs

Als je rijbewijs is ingevorderd dan heeft de Officier van Justitie 10 dagen om te beslissen of je je rijbewijs voorlopig terug krijgt. Wij adviseren om dat niet af te wachten en meteen een klaagschrift voor de teruggaaf van het rijbewijs in te laten dienen. Dat scheelt tijd, maar er zijn ook andere redenen waarom dat verstandig is.

Het klaagschrift rijbewijs en de strafzaak

Als je rijbewijs wordt ingevorderd wegens alcohol, snelheid of drugs, dan is er sprake van een strafbaar feit. Dat betekent dus dat je verdacht wordt van een misdrijf en dat het Openbaar Ministerie je zal vervolgen. De kans is hierdoor erg groot dat je een vermelding op je strafblad krijgt.

Soms wordt de inhoud van het klaagschrift ook betrokken bij de strafzaak. Dat betekent dus dat het belangrijk is dat het klaagschrift wegens inname van het rijbewijs óók gericht moet zijn op jouw verdediging. Je kan dus een voordeel hebben bij een klaagschrift, maar als het niet goed wordt opgesteld ook een groot nadeel.

Pas op voor klaagschrift fabrieken!

Ons advies is daarom op te passen met websites waar je zelf geautomatiseerd een klaagschrift kan opstellen. Maak daar geen gebruik van want er is sprake van een strafbaar feit, waarvoor je waarschijnlijk wordt vervolgd!

Ook bestaan er bedrijfjes die zich alleen maar bezig houden met ingevorderde rijbewijzen. Dit zijn zogeheten ‘klaagschrift fabrieken’. Ondanks de belofte van een gepersonaliseerd klaagschrift betaal je een bedrag voor een standaard document. De kans dat zo’n klaagschrift leidt tot de voorlopige teruggaaf van je rijbewijs is vrijwel nul.

Let ook op of dit soort bedrijfjes vaak veel (positieve) reviews hebben. Op het eerste gezicht lijkt dat een goede zaak, maar vraag jezelf eens af wie met naam en toenaam online een positieve review zou willen plaatsen over een klaagschrift? Feitelijk vertel je de wereld dat je een strafbaar feit hebt begaan door zwaar onder invloed te rijden of door veel te hard te rijden. Voor je reputatie, zakelijk en privé is dat natuurlijk niet best.

Juist die vele positieve reviews zijn dus een reden om op te passen, omdat het niet logisch is dat mensen van wie het rijbewijs is ingevorderd dit echt zelf plaatsen. Kortom, dat soort reviews zijn veelal door de ondernemer zelf geplaatst.

Als je een klaagschrift rijbewijs wil laten indienen, kies dan voor een deskundig jurist of advocaat die een wat bredere praktijk voert. Wel zo veilig. Dat scheelt extra hoofdpijn in het strafproces.

Is jouw rijbewijs ingevorderd, en wil je dit terug? Neem contact op met ons. Wij kunnen binnen 48 uur na aanvraag een krachtig klaagschrift indienen. Daarbij houden we ook rekening met je strafrechtelijke positie.