Klusbedrijf aansprakelijk stellen

Het inhuren van een klusbedrijf voor de verbouwing van een woning of allerlei andere werkzaamheden loopt helaas niet altijd goed af. Er wordt niet, of niet goed opgeleverd en de opdrachtgever zit dan met de gebakken peren. Gelukkig is daar juridisch het een en ander aan te doen. In deze publicatie leest u wat de mogelijkheden zijn om een klusbedrijf aansprakelijk te stellen, of om hem de problemen op te laten lossen.

Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

De basis van de samenwerking tussen u en het klusbedrijf is de aanneemovereenkomst. Dat kan zijn in de vorm van een contract, maar ook een akkoord per e-mail of een offerte en zelfs een overeenkomst per WhatsApp is mogelijk. Belangrijk is dat vast ligt wat het klusbedrijf voor u gaat doen en wat u daarvoor moet betalen. Soms probeert een klusbedrijf in de overeenkomst aansprakelijkheid voor verborgen gebreken uit te sluiten, maar dat mag niet (art. 7:761 BW). Hou dat dus in uw achterhoofd als het klusbedrijf zijn werk niet goed gedaan heeft en zich op de uitsluiting van aansprakelijkheid voor geborgen gebreken beroept.

Ook staat is meestal vastgelegd wanneer het werk klaar is. Is het werk niet op tijd klaar? Dan kan het klusbedrijf in gebreke worden gesteld middels een (aangetekende brief). In die brief wordt dan tevens een termijn genoemd waarin hij het werk af moet hebben gerond. Lukt dat niet binnen de gestelde termijn? Dan is het klusbedrijf wettelijk in verzuim en kunt u vervolgstappen nemen. U kunt bijvoorbeeld het werk door iemand anders laten oplossen, of u kunt (vervangende) schadevergoeding vorderen. Het advies daarbij is deze stappen niet zelf proberen te nemen, maar win deskundig juridisch advies in.

Klusbedrijf aansprakelijk stellen na oplevering

De vraag wanneer het werk klaar is ook van belang vanwege de overgang van het risico. Dat is het moment van oplevering. Artikel 7:758 BW zegt daarover dat als het klusbedrijf heeft aangegeven dat het werk klaar is, dit door de opdrachtgever moet worden gekeurd. Met andere woorden, u dient het werk van het klusbedrijf te controleren en eventuele gebreken (schriftelijk) te melden. Wacht u daar te lang mee? Of meldt u de gebreken niet? Dan hebt u het werk van het klusbedrijf stilzwijgend goedgekeurd. In dat geval wordt het lastig om het klusbedrijf nog aansprakelijk te stellen, tenzij er later sprake blijkt van verborgen gebreken, die u als leek ook niet kon herkennen. Bij verborgen gebreken kunt u denken aan problemen met het riool, lekkages, vocht, scheuren in de muur of vloer etc.

Toch zijn er meer mogelijkheden om een klusbedrijf later nog aansprakelijk te stellen. Denk bijvoorbeeld aan ondeugdelijke uitvoering van het werk omdat er gebruik is gemaakt van ongeschikte materialen, of als er sprake is van een constructiefout.

Vaak maakt een klusbedrijf gebruik van externe partijen. Denk aan sub-klusbedrijf of aan een architect. Is de constructiefout te wijten aan een architect? Dan kunt u die mogelijk ook aansprakelijk stellen. Besef wel dat als u alleen een overeenkomst hebt met het klusbedrijf, het klusbedrijf de enige aansprakelijke partij is voor u. Dit is bepaald in artikel 7:751 BW, met als bijkomend voordeel dat een klusbedrijf niet naar door hem ingehuurde bedrijven en personen kan wijzen.

Al met al zijn er diverse mogelijkheden om een klusbedrijf aansprakelijk te stellen. In alle gevallen dient u het klusbedrijf wel eerst een ingebrekestelling te sturen en hem de mogelijkheid te geven de schade op te lossen of de overeenkomst alsnog na te komen. Laat u dat na, dan is de kans op schadevergoeding vlug verkeken.

Win juridisch advies in!

Als het klusbedrijf er echt een potje van heeft gemaakt, dan is de kans klein dat u er nog vertrouwen in hebt dat het alsnog goed komt. Toch kunt u niet zomaar de overeenkomst beëindigen of het klusbedrijf de toegang tot de werkplaats ontzeggen. Wat uw situatie ook is, schakel direct een jurist bouwrecht in om u bij te staan. Hoe vlugger er een deskundig jurist bij is betrokken, hoe beter de zaak doorgaans afloopt.

Onze procesjuristen kunnen voor u procederen tot een bedrag van € 25.000,-. Ook kunnen zij uw zaak buitengerechtelijk behandelen, net als een rechtsbijstandverzekeraar. Bel nu 085 864 00 61 om direct iemand te spreken voor juridisch advies of rechtsbijstand zonder wachttijd.