Een negatieve referentie, mag dat?

Nadat een arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen gaat een werknemer doorgaans op zoek naar een nieuwe baan. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt dan vaak om referenties gevraagd. “Het verstrekken van een negatieve referentie mag dat?” is een vraag die cliënten ons kantoor regelmatig stellen. In dit artikel legt een van onze arbeidsrecht juristen het u graag uit. Hebt u hierna nog vragen of vertegenwoordiging nodig? Neem dan contact met ons op voor juridisch advies of voor bijstand in een procedure.

Het vragen en geven van referenties lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan het verstrekken van negatieve referenties onrechtmatig zijn.

In beginsel geldt dat als iemand zelf zijn oud-werkgever op geeft als referentie, en er ook geen afspraken zijn gemaakt over welke informatie wel of niet gedeeld mag worden, de oud-werkgever zelf kan bepalen welke informatie hij wil delen. Daarbij is het wel van belang dat de oud-werknemer impliciet of expliciet toestemming geeft om de oud-werkgever als referent op te laten treden.

Zelfs in het geval u toestemming hebt van de oud-werknemer moet u alert blijven. U mag namelijk niet zomaar alle mogelijke informatie over de oud-werknemer delen. In beginsel is het namelijk niet toegestaan dat u aan de potentieel nieuwe werkgever vertelt waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Dit geldt ook voor uitspraken over hoe de oud-werknemer het werk heeft gedaan. Beperk daarom de informatie die u wilt delen, tenzij de werknemer u zelf gevraagd heeft juist wel alles te vertellen.

Schadevergoeding negatieve referentie

Is er zonder toestemming toch informatie met derden gedeeld? Dan overtreedt de oud-werkgever de AVG, wat forse boetes ten gevolg kan hebben. We adviseren werkgevers daarom indringend om heldere afspraken op te nemen in de arbeidsovereenkomst of in een vaststellingsovereenkomst als de arbeidsrelatie voortijdig wordt beëindigd. Onze juristen hebben veel ervaring in dit soort kwesties en kunnen u daarmee van dienst zijn.

Behalve het bovenstaande komen onze juristen ook in contact met situaties waarbij een referent een onjuist beeld heeft geschetst over een oud-werknemer. Het achterhouden van informatie, of het bewust verstrekken van onjuiste informatie, is niet toegestaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de referent aansprakelijk is voor de schade die de nieuwe werkgever daardoor lijdt.

Bent u werkgever of werknemer? Neem dan vandaag contact op met een van onze arbeidsrecht juristen. Wij kunnen u helpen geschillen over negatieve referenties op te lossen of te voorkomen. Bel ons nu: 085 864 00 61