Ontslagbrief ontvangen?

Als u een ontslagbrief hebt ontvangen en u bent het met het ontslag niet eens, dan is zaak om zo vlug mogelijk actie te nemen. Hebt u te maken met ontslag? Zoek dan altijd hulp van een jurist. Het is namelijk van essentieel belang dat u op de juiste manier reageert op de ontslagbrief. Als u dit niet doet, dat loopt u mogelijk een ontslagvergoeding mis of u verspeelt uw recht op een WW-uitkering.

Ga daarom nooit zomaar akkoord met een ontslag op staande voet, en onderteken in geen enkel geval een document van uw werkgever. Soms lijkt een voorstel heel aantrekkelijk en redelijk, maar na controle door een jurist blijkt dit meestal juist niet het geval. Lees ook ons blog over wanneer ontslag op staande voet wettelijk is toegestaan en wat er in de ontslagbrief moet staan. In geen geval bent u verplicht direct een voorstel te accepteren.

Mocht u niettemin toch een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend, dan kunt u deze binnen twee weken nietig verklaren. Dit is de wettelijke bedenktijd die de wet u biedt om te onderzoeken wat uw rechten zijn en of het voorstel wel zo goed was als het leek. Laat dus het voorstel in ieder geval altijd door een jurist nakijken, om het recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

Laat de ontvangen ontslagbrief beoordelen!

De juristen van Lex Lawyers zijn gespecialiseerd in ontslagrecht en kunnen u daarom terdege helpen. In veel gevallen kunnen we het in de ontslagbrief gegeven ontslag ongedaan maken, omdat de werkgever niet aan alle vereisten voor ontslag op staande voet heeft voldaan. Ook onderhandelen we namens onze cliënten met werkgevers om een betere ontslagvergoeding te bewerkstelligen, met recht op WW.

Lex Lawyers arbeidsrechtjuristen

mr. Van Huykelom van de Pas is gespecialiseerd in arbeidsrecht en lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). De NVRA kent een gedragscode die alle leden moeten volgen. Het lidmaatschap verplicht leden om permanente educatie te volgen zodat de aangesloten juristen hun vakkennis op peil houden. U bent daardoor verzekerd van deskundige rechtsbijstand. Tevens is Lex Lawyers aangesloten bij de Nederlandse Juristenvereniging (NJV). Als u een ontslagbrief hebt ontvangen, dan staat hij voor u klaar.

Bel nu 085 864 00 61 om direct iemand te spreken. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.