Oud zakelijk recht inschrijven bij het Kadaster

Wilt u een oud zakelijk recht inschrijven bij het Kadaster? Als u door koop eigenaar bent geworden van een oud zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld een visrecht, een weiderecht of een recht van eendenkooi dan moet dit recht worden ingeschreven in de Openbare Registers. Daarmee wordt bedoeld dat het recht bij het Kadaster wordt geregistreerd op perceelniveau. De wetgever heeft dit in de jaren ’90 zo bepaald om er voor te zorgen dat er meer duidelijkheid bestaat over wie rechthebbende is wel op welke kadastrale percelen het oude zakelijk recht geheel of gedeeltelijk rust.

Zorg er voor dat als u een oud zakelijk recht, zoals een visrecht, hebt gekocht, u dit recht laat inschrijven in de Openbare Registers. Doet u dit niet dan gaat de eigendom niet rechtsgeldig op u over!

Verplichte registratie is iets wat ik van harte toe juich, want het komt in bepaalde delen van Nederland nog relatief vaak voor dat een bepaald perceel belast is met een oud zakelijk (heerlijk) recht, zonder dat iemand het weet. Dat levert met enige regelmaat discussies op, waar ons kantoor zowel perceeleigenaren als eigenaren van oude zakelijke rechten bij ondersteunt.

Zonder inschrijving in het Kadaster geen overgang van eigendom

Bedenk dat als u een oud zakelijk recht hebt gekocht u pas officieel eigenaar daarvan wordt als dit recht is ingeschreven in de Openbare Registers. De inschrijving is namelijk een vereiste van levering, omdat oude zakelijke rechten middels artikel 150 Overgangswet NBW verklaard zijn tot registergoederen. Concreet betekent dit dat een notaris een registerverklaring moet opstellen, een akte die zich leent voor inschrijving in het Kadaster.

Bewijslast bestaan oud zakelijk recht

Zo’n akte klinkt wellicht eenvoudig, maar is dat bepaald niet. De notaris zal er namelijk van overtuigd moeten zijn dat het recht nog bestaat. Om uw recht hard te maken is doorgaans zeer uitgebreid en kostbaar archiefonderzoek nodig. Degene die meent rechthebbende van een oud zakelijk recht te zijn moet namelijk bewijzen dat dat ook zo is.

Dat bewijs begint bij de oorsprong van het recht. Dat is doorgaans een (laat) middeleeuwse oorkonde van een graaf of een koning. Vervolgens dient u te bewijzen dat u – middels alle opvolgende oorkondes en notariële aktes – degene bent aan wie het recht toe komt. U zult begrijpen dat dat om tientallen, en soms wel om meer dan 100 documenten gaat.

Voorts dienen de rechten met enige regelmaat zijn uitgeoefend of er moet aantoonbaar een eigendomsdaad zijn verricht. Bij dit laatste kan men denken aan de eigenaar van een visrecht die het een ander verbiedt om te vissen. Ook een akte van ruilverkaveling, waarin een oud zakelijk recht (opnieuw) aan de rechthebbende is toebedeeld volstaat. Doet u echter gedurende meer dan 20 jaar niets met het recht, dan vervalt dit door “non-usus” (niet gebruik).

Bent u rechthebbende van een oud zakelijk recht geworden, en wilt u dit oud zakelijk recht inschrijven bij het Kadaster?? Wij kunnen u hier bij helpen door er van te voren voor te zorgen dat u alle informatie en gegevens die de notaris nodig heeft van te voren sluitend en compleet hebt. Dat scheelt u uiteindelijk veel geld bij de notaris, want de kosten van een dergelijke akte kunnen behoorlijk oplopen.

De juristen van Lex Lawyers kunnen u deskundig adviseren en bijstaan in kwesties met oude zakelijke rechten. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel kosteloos.