Rechtsbijstand en second opinion

Regelmatig worden wij benaderd door mensen die niet tevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekeraar. Dat heeft er mee te maken dat verzekeraars als ARAG, Centraal Beheer Achmea, DAS, SRK, etc vinden dat de zaak niet sterk genoeg is. In dat geval is het verstandig voor de verzekerde om een second opinion te laten uitvoeren door een deskundig jurist of advocaat. Lees hier meer over de rechtsbijstand en second opinion.

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand is het altijd goed het verdienmodel van de verzekeraar in het achterhoofd te houden: het gaat er om zo veel mogelijk premie te innen en voor die premies zo min mogelijk juridisch werk te verrichten. Op die manier blijft de winst zo maximaal mogelijk. Het gevolg van deze werkwijze is dat men ofwel vlug roept dat er geen kans van slagen is, of dat men uiteindelijk niet wil procederen.

De geschillenregeling als basis

Op grond van de geschillenregeling kan de verzekerde voor rechtsbijstand een second opinion vragen. Volgens de polisvoorwaarden is de verzekeraar verplicht om daar aan mee te werken. Ook moet de verzekeraar de kosten van de second opinion te vergoeden. Dat kost u dus niets. Wel is het van belang dat u niet zonder overleg maar een jurist inschakelt om daarna de rekening bij de verzekeraar neer te leggen. Bespreek dit dus altijd met uw verzekeraar voordat u zelf in actie komt.

Als u aan uw rechtsbijstand een second opinion vraagt, dan doet u een beroep op een externe jurist of advocaat. Het gaat dus om een onafhankelijk juridisch deskundige, die niet werkt voor de rechtsbijstandverzekeraar. Hij of zij geeft juridisch advies over de vraag hoe de zaak is behandeld door de verzekeraar en of de conclusies van de verzekeraar juist zijn. Als de jurist of advocaat de verzekeraar adviseert alsnog de zaak in behandeling moet nemen, dan moet de verzekering daaraan gehoor geven. Het advies is dus bindend.

Voordelen en nadelen van een second opinion

Dat kan betekenen dat de uitkomst van de second opinion positief is voor de verzekerde, maar ook in het voordeel van de verzekeraar kan zijn. Op het moment dat de jurist of advocaat van mening is dat de rechtsbijstandverzekeraar gelijk heeft, dan worden de kosten van de second opinion niet aan u vergoed. Dat is dus iets om goed in het achterhoofd te houden.

Daar staat wel weer tegenover dat u in dat geval zelf juridische stappen kan (laten) nemen door een advocaat of jurist in te schakelen. Komt het toch tot een gerechtelijke procedure? Dan moet de verzekeraar met terugwerkende kracht alle kosten aan u terug betalen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat u de procedure gewonnen moet hebben.

Al met al zitten er zowel voordelen als nadelen aan als een verzekerde voor rechtsbijstand een second opinion vraagt. Niettemin is het wel een prettige gedachte dat een zaak door meerdere experts wordt beoordeeld en u krijgt advies van een objectieve jurist of advocaat.

Hebt u het vermoeden dat uw rechtsbijstandverzekeraar uw belangen niet goed behartigt? Of hebt u negatieve second opinion ontvangen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u verder helpen. Het eerste (telefonische) juridisch advies is altijd geheel kosteloos.