Rechtszaak gewonnen, maar geen geld!

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak ontvangt u of uw gemachtigde advocaat of jurist kort daarna een vonnis. Als de gevoerde gerechtelijke procedure betrekking heeft op een vordering van een geldbedrag bent u er met een vonnis alleen nog niet. Hebt u een rechtszaak gewonnen, maar geen geld ontvangen? Lees dan verder.

Na afloop van een rechtszaak ontvangt u een vonnis. Als u de winnende partij bent, dan zijn er vaak nog enkele stappen nodig voordat u uw geld of recht ook daadwerkelijk krijgt. Voor haar cliënten neemt Lex Lawyers die stappen na een gerechtelijke procedure.

De rechtszaak gewonnen, maar geen geld ontvangen? Betekening is de eerste stap!

De eerste stap is dat het vonnis door een gerechtsdeurwaarder aan de veroordeelde partij wordt betekend. Met dat laatste wordt bedoeld dat hem of haar in persoon door een beëdigde deurwaarder het vonnis wordt overhandigd. Vrijwel altijd wordt bij de betekening van het vonnis het bevel gegeven om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Doorgaans wordt hiervoor een termijn van twee dagen gegeven. Door betekening van het vonnis nemen de kosten van de debiteur toe.

Beslaglegging

Regelmatig komt het voor dat er een rechtszaak is gewonnen, maar geen geld wordt betaald door de veroordeelde. Als ook de betekening niet helpt, en de veroordeelde wederpartij dus niet voldoet aan het vonnis, dan volgt beslaglegging. Doorgaans gaat het om beslag op inkomsten die de veroordeelde ontvangt van zijn of haar werkgever of van het UWV. Dit heeft ook betrekking op vakantiegeld en andere uitkeringen van de werkgever, zoals een bonus.

Een dergelijk beslag heet ‘derdenbeslag’. Het is een prettige gedachte dat het UWV of de werkgever verplicht is om hier aan mee te werken, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet is – in beginsel – 90% van de voor de veroordeelde toepasselijke bijstandsnorm, waarbij men zich dient te realiseren dat dit geheel iets anders is dan 90% van het inkomen.

Wilt u een vonnis laten betekenen? Of beslag laten leggen? Of bent u al zelfs voornemens juridische stappen tegen iemand te ondernemen? Onze procesjuristen staan u graag bij met raad, en met daad. Neem contact met ons op via 085 864 00 61 of stuur ons een bericht.