Verstekvonnis en verzet

Bent u bij verstek veroordeeld? Of hebt u verstek laten gaan? Als u vlug bent kunt u er nog iets aan laten doen! Lees hieronder alles over verstekvonnis en verzet.

Verstek zuiveren

Voorkom een verstekvonnis en verzet! Als u als gedaagde een dagvaarding hebt ontvangen, dan staat hier in waar en wanneer u dient te verschijnen voor de rechter. U kunt dan uitleggen waarom u het (gedeeltelijk) niet eens bent met de vordering. Doorgaans kunt u ook schriftelijke reageren. Als een gedaagde niet komt of niet schriftelijk reageert, dan verleent de rechter verstek. Hierna wordt de zaak voor een aantal weken aangehouden voor het wijzen van vonnis.

Belangrijk is dat een gedaagde tijdens deze periode het verstek nog kan laten zuiveren door zich toch nog te melden bij de rechtbank. Als het verstek is gezuiverd, dan gaat de procedure verder alsof er nooit verstek was verleend. De juristen van Lex Lawyers hebben ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures, en kunnen u hierbij helpen.

Wat te doen na een verstekvonnis? Verzet!

Wordt het verstek niet gezuiverd, dan wijst de rechter meestal een “vonnis bij verstek”. Zo’n vonnis houdt meestal in dat de vordering van de eiser volledig wordt toegewezen, tenzij de rechter vindt dat de vordering onrechtmatig of ongegrond is. In de praktijk komt dat nauwelijks voor, dus verliest de gedaagde de procedure volledig. Na een vonnis bij verstek kan doorgaans geen hoger beroep worden ingesteld. Er is echter wel een ander rechtsmiddel dat kan worden ingesteld, en dat is “verzet”.

Een verzetprocedure vangt aan doordat de oorspronkelijke eiser wordt gedagvaard voor dezelfde rechter die het verstekvonnis wees. Als gevolg hiervan wordt de zaak opnieuw geopend en vindt de inhoudelijke behandeling plaats die eerder achterwege is gelaten.

Een gedaagde die woonachtig is in Nederland heeft 4 weken om de verzetdagvaardig uit te brengen. Voor de buitenlandse gedaagde gelden 4 weken, in het geval de gedaagde op het moment dat hij een daad van bekendheid heeft verricht of indien hij ten tijde van de betekening van het verstekvonnis geen vaste woonplaats in Nederland heeft.

Aanvang verzettermijn

Van belang is dat deze termijnen op drie, los van elkaar staande momenten kan beginnen te lopen. Het ene moment is niet belangrijker dan het andere moment, de eerste termijn is bepalend voor de tijd die de gedaagde heeft verzet in te stellen.

  • De verzettermijn begint te lopen als de executie (tenuitvoerlegging) van het vonnis is voltooid;
  • De verzettermijn neemt ook een aanvang vanaf het moment dat de in het ongelijk gestelde partij een daad van bekendheid heeft verricht. Het gaat dan om een gedraging naar buiten toe waaruit volgt dat de gedaagde kennis heeft genomen van de kern van het vonnis;
  • Tot slot begint de verzettermijn ook te lopen zodra het vonnis aan de veroordeelde partij is betekend. Dit dient in persoon plaats te vinden; betekening door afgifte aan iemand anders dan de veroordeelde of achterlating in een enveloppe laat de termijn niet een aanvang nemen.

Bent u bij verstek veroordeeld? Of hebt u verstek laten gaan? Neem dan vandaag nog actie en bel direct met een van onze juristen voor meer informatie of het starten van een verzetprocedure: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.