Vooruitbetaling bij consumentenkoop

Koopt u als consument wel eens iets online? Of bijvoorbeeld in webshop? Regelmatig vraagt een winkelier om een flink bedrag gevraagd ter aanbetaling. Soms gaat het zelfs om de volledige koopprijs. Dat mag niet in alle gevallen want vooruitbetaling bij een consumentenkoop is niet altijd toegestaan. In deze publicatie leggen we uit hoe het zit.

Als u consument bent dan mag u slechts verplicht worden tot vooruitbetaling van maximaal 50% van de prijs. Dat staat in art. 7:26 lid 2 BW met de volgende tekst: “Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht“. Die regel geldt alleen als een consument zaken doet met een bedrijf. Als consumenten onderling iets kopen en verkopen, dan geldt die regel niet.

Toch staat in de algemene voorwaarden van een winkelier vaak dat de consument verplicht is de aankoopprijs volledig en vooraf te voldoen. Zo’n bepaling in de algemene voorwaarden is ex art. 7:6 lid 2 BW onredelijk bezwarend. Dat laatste betekent dat de consument de nietigheid van die bepaling kan inroepen. De winkelier kan de consument dus niet aan een dergelijk artikel uit diens algemene voorwaarden houden.

Wanneer mag vooruitbetaling bij een consumentenkoop wel?

Op die regel is wel een uitzondering als de consument en de winkelier bij individueel beding bepalen dat de consument meer dan 50% van de koopprijs vooruitbetaalt. In dat geval moet de betalingsafspraak uitdrukkelijk met de consument zijn overeengekomen. Een winkelier zal, als hij steeds (volledige) vooruitbetaling bij een consumentenkoop wil, daarover per consument overeenstemming bereiken.

Vooruitbetaling bij webshops

Bij webshops komt vooruitbetaling bij een consumentenkoop veel voor. Ook bij een webshop is het niet toegestaan dat in de algemene voorwaarden bepaald wordt dat de consument meer dan 50% vooruit moet betalen.

Niettemin ligt de zaak wel gecompliceerder omdat niet duidelijk is hoe online vooruitbetaling uitdrukkelijk met een consument overeengekomen wordt. In de praktijk wordt dat veelal opgelost door de consument meerdere betaalwijzen voor te stellen. Daarbij moet dan in ieder geval één optie te zijn om achteraf (na ontvangst van het product) te betalen. De consument kan dan de keuze maken tussen vooraf betalen of achteraf. Als gekozen is voor betaling vooraf, dan is er sprake van een individueel belang. Partijen zijn dan duidelijk overeengekomen dat de consument vooraf betaalt.

Bent u als betrokkene bij een consumentenkoop in een conflict geraakt? Neem dan met ons contact op voor juridisch advies. Het eerste advies is altijd gratis. Indien nodig voeren we voor u een gerechtelijke procedure. Bel ons: 085 864 00 61.