Vrije keuze van jurist of advocaat

Vrije keuze van een jurist of advocaat bij een rechtsbijstandverzekering

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandverlener, zoals ARAG, DAS, SRK of Achmea? Dan bent u niet verplicht om gebruik te maken van de jurist die u door de verzekeraar is aangewezen. Dit heeft het Europese Hof in haar arrest van 7 november 2013 bepaald. U hebt dus een vrije keuze van de jurist of advocaat die u in wil schakelen.

Het recht om uw eigen jurist of advocaat te kiezen stond daarvoor al in de wet, maar rechtsbijstandverleners probeerden hier handig onderuit te komen door de keuze bij zichzelf neer te leggen. Daarnaast pasten ze het alleen toe bij procedures waarbij een advocaat verplicht is.

U hebt alleen het recht van advocaat- of juristkeuze als uw rechtsbijstandverzekeraar besluit een procedure te starten en u toestemming hebt om gebruik te maken van een externe partij.

Kortom, u mag dus zelf een jurist kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar. Het is wel van belang dat dit een ‘rechtens bevoegde deskundige’ is. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, dan kan Lex Lawyers uw belangen behartigen in een gerechtelijke procedure. De verzekeraar moet deze kosten vergoeden.

Alleen een vrij keuzerecht bij een procedure

Het recht op vrije advocaat- of juristkeuze is alleen van toepassing als de rechtsbijstandverzekeraar heeft besloten een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. In alle andere gevallen geldt dit recht niet. Ook hebt u toestemming en opdracht van uw rechtsbijstandverzekeraar nodig om een andere (externe) advocaat of jurist in te kunnen schakelen. Indien u zonder toestemming een advocaat of jurist inschakelt dan worden de kosten niet vergoed.

Voor de rechtsbijstandverzekeraar is het recht op vrije advocaat- of juristkeuze onwenselijk. Rechtsbijstand door een externe partij is meestal duurder dan als men gebruik maakt van eigen medewerkers. Om deze reden hebben de meeste rechtsbijstandsverzekeraars de vergoeding voor externe rechtsbijstand verlaagd. Soms geldt er een eigen bijdrage.

Eigen bedrage bij de keuze voor een eigen jurist of advocaat

Gelukkig mag de vergoeding die de rechtsbijstandverzekeraar uit keert niet dusdanig worden verlaagd dat u feitelijk niet meer kan kiezen voor een advocaat of jurist naar keuze. Per rechtsbijstandverzekeraar verschilt het bedrag dat u vergoed kunt krijgen. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden om er achter te komen wat voor u de mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit, of wilt u gebruik maken van onze deskundige dienstverlening, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van uw vrije advocaat- of juristkeuze te bespreken.

Indien u kiest voor Lex Lawyers kiest u niet alleen voor deskundigheid, maar ook voor een aantrekkelijk uurtarief. U krijgt daardoor meer uren uitgekeerd zonder het risico van extra betalen aan een advocaat. Neem daarom nu contact met onze juristen op om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor u! Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.