Recht op een transitievergoeding?

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? Zowel werkgevers als werknemers willen weten waar ze aan toe zijn op het moment dat de arbeidsovereenkomst ten einde komt. In het algemeen geldt dat als het dienstverband van rechtswege ten einde komt er geen recht op een transitievergoeding ontstaat. Ook heeft een werknemer in beginsel geen recht op een transitievergoeding als hij zelf de arbeidsovereenkomst opzegt.

Wel heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als hij ontslag krijgt. Iedere werknemer heeft daarbij vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 was dit minstens twee jaar of langer, maar met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is dit in het voordeel van de werknemer gewijzigd.

Berekening van de transitievergoeding

Als er sprake is van een recht op een transitievergoeding, dan wordt deze vervolgens berekend. De berekening van de transitievergoeding geschiedt per dienstjaar. Daarbij geldt dat de werknemer over de eerste 10 jaren in dienst een bedrag krijgt van 1/3 maandsalaris per jaar. Voor alle dienstjaren volgend op die 10 jaar geldt dat de werknemer recht heeft op een ½ maandsalaris per jaar. Voor het verkrijgen van de transitievergoeding is het wel van belang dat een werknemer ontslagen wordt via het UWV of de kantonrechter. De werkgever betaalt in dat geval de transitievergoeding aan de werknemer uit.

Einde arbeidsovereenkomst via UWV of de kantonrechter: recht op een transitievergoeding

Veel arbeidsovereenkomst komen echter zonder tussenkomst van het UWV en de kantonrechter ten einde. Het ontslag vindt dan plaats middels een vaststellingsovereenkomst, wat feitelijk een ontslag na overleg en onderhandeling in houdt. In dat geval is er geen wettelijke verplichting voor de werkgever om met u een transitievergoeding overeen te komen, maar een vergelijkbare ontslagvergoeding kan wel worden afgesproken. Daarom is het van groot belang dat de werknemer goed onderhandelt met de werkgever, waarbij kennis van het recht essentieel is. Uiteraard geldt wel dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van uw onderhandelingspositie. We helpen u graag om het maximale resultaat voor u uit de onderhandelingen te halen.

Ook in andere gevallen kan het zo zijn dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. U kunt hierbij (onder andere) denken aan:

  • De werknemer stemt in met het ontslag;
  • Faillissement van de werkgever;
  • Einde arbeidsovereenkomst door verwijtbaar handelen van de werknemer.

Mocht er bij u een arbeidsconflict spelen, of wordt er al voorzichtig gesproken over een (transitie)vergoeding, neem dan direct contact op met ons. Onze juristen kunnen u, indien nodig, direct bijstaan en u vertellen wat uw rechtspositie is! Bel ons: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is geheel gratis.