Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans op een rij

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet is van invloed op werknemers en werkgevers die een flexibel contract, oproepcontract of nul-urencontract hebben. Een van onze juristen neemt met u de belangrijkste wijzigingen met u door.

Met de WAB verandert er veel in de rechtspositie van oproepkrachten, payrollwerknemers etc. Lees hier een korte samenvatting van wat er verandert voor oproep- en payrollkrachten, voor het ontslagrecht en de transitievergoeding.

Oproeptermijn voor oproepkrachten: minimaal 4 dagen

De werkgever mag de werknemer niet minder dan 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Doet hij dat wel, dan is de werknemer niet verplicht om te komen werken. Indien de werkgever binnen 4 dagen aangeeft de werknemer niet op te roepen, dan heeft de werknemer over de uren waarop hij oorspronkelijk was opgeroepen recht op loon. Datzelfde geldt als de werkgever de werktijden verandert.

Vast aantal uren voor oproepkrachten na 1 jaar

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans mag een werkgever een werknemer maximaal een jaar laten werken als oproepkracht. Na die periode heeft de werknemer recht op een vaste arbeidsomvang. Daarmee bedoel ik een vast aantal uren werk per week/maand/jaar. Een uitzondering is slechts mogelijk als de werknemer zelf er voor kiest om als oproepkracht te blijven werken.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Automatisch een vast contract voor oproepkrachten

Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) krijgt een werknemer een vast contract als hij meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever. Dit is ook het geval als hij meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad voor vergelijkbaar werk bij opvolgende werkgevers en de tijd tussen de contracten maximaal 6 maanden is. Als het gaat om tijdelijk terugkerend werk (niet alleen seizoensarbeid) voor een periode van maximaal negen maanden per jaar, mag er maximaal 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zitten. Daarbij geldt wel de voorwaarden dat dit moet zijn opgenomen in de eventueel van toepassing zijnde CAO.

Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een payrollwerknemer per 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en een gelijke rechtspositie als “gewone werknemers”, die een arbeidsovereenkomst hebben met het inlenende bedrijf.

Transitievergoeding bij ontslag onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Onder de WAB heeft een werknemer vanaf de dag dat de arbeidsovereenkomst in gaat recht op een transitievergoeding indien hij ontslag krijgt. De berekening van de transitievergoeding, die ook van toepassing is als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd, is als volgt:

De werknemer krijg 1/3 maandloon per volledig dienstjaar, vanaf de eerste werkdag. Voor het resterende deel van de arbeidsovereenkomst vindt de berekening plaats volgens de formule: bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Gecombineerde ontslaggronden: cumulatiegrond

Er is een nieuwe grond voor ontslag toegevoegd aan het al bestaande rijtje van mogelijkheden voor ontslag op staande voet, namelijk de cumulatiegrond. Hiermee bedoelt de wetgever dat als er meerdere redenen zijn voor ontslag die op zichzelf onvoldoende zijn voor een ontslag deze tezamen wel voldoende grond opleveren voor ontslag.  Door de invoering van een cumulatiegrond wordt het voor werkgevers iets eenvoudiger om werknemers te ontslaan.

In het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond ontbindt, dan kan hij bovenop de transitievergoeding nog een extra vergoeding aan de werknemer toewijzen. Het gaat in dat geval om een vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Mocht u een conflict hebben met een werkgever of een werknemer, neem zo vlug mogelijk contact op met onze juristen. Wij helpen u direct om zo vlug mogelijk de beste oplossing voor u te realiseren. Het eerste juridisch advies is geheel gratis. Bel ons: 085 864 00 61