Privacyreglement

Privacyreglement

Lex Lawyers respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar cliënten en relaties. Persoonsgegevens die via deze website (of via andere kanalen) worden verzameld, worden door Lex Lawyers alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u ons contactformulier heeft ingevuld. De door u verstrekte gegevens worden door Lex Lawyers vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking

Lex Lawyers verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst ter zake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties.
Lex Lawyers verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij Lex Lawyers hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers zijn allemaal verplicht om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonsgegevens te respecteren.

Bezoekersinformatie website en cookies

De website van Lex Lawyers heeft een zgn. SSL-certificaat wat garandeert dat de door u ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website.

Lex Lawyers maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van deze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. De door Lex Lawyers verzamelde gegevens worden door Lex Lawyers alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Bewaartermijn

Lex Lawyers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Lex Lawyers verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

Als u aan Lex Lawyers persoonsgegevens heeft verstrekt via de website van Lex Lawyers of via een ander kanaal, dan heeft u het recht om deze gegevens bij Lex Lawyers op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor u. Wenst u dat wij de gegevens aan u overdragen of wil u dat wij uw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met uw verzoek naar ons zodat wij met uw verzoek aan de slag kunnen. Lex Lawyers streeft ernaar om uw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen.

Wijzigen

Lex Lawyers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Lex Lawyers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van Lex Lawyers gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen?

Hebt u vragen over ons privacybeleid of over uw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via onze website of via 085 864 00 61.

    Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen

    Juridische hulp nodig?

    Chat openen
    Direct hulp nodig?
    Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)