Kort geding aanspannen

Kort geding aanspannen

Wacht u al te lang op uw loon? Of staan uw facturen te lang uit? Hebt u een spoedbelang dat een overheidsorgaan of een persoon iets wel of niet doet? Dan kunt u meestal een kort geding aanspannen. Lex Lawyers kan u ook in kort geding bijstaan als u gedaagde bent. Hieronder leggen we u uit hoe het werkt.

Een kort geding is een spoedprocedure bij de rechtbank, waarbij de voorzieningenrechter een tijdelijke beslissing neemt. Die beslissing noemt met een “voorlopige voorziening” en is dus in beginsel niet definitief.

De rechter doet doorgaans meteen op de zitting uitspraak. Deze uitspraak wordt niet vastgelegd in een vonnis, maar in een proces-verbaal.

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Het oordeel van de rechter is geldig, totdat er een andere uitspraak is in een bodemprocedure. Een bodemprocedure is een normale, uitgebreide procedure. In de praktijk wordt het oordeel van de voorzieningenrechter wel definitief omdat de verliezende partij geen bodemprocedure start. Komt het wel tot een bodemprocedure, dan kan Lex Lawyers u ook bijstaan.

  Kort geding: alleen bij spoedeisend belang

  Van belang is dat u kunt aantonen dat u een spoedeisend belang hebt en de uitspraak in een bodemprocedure niet kunt afwachten. Kunt u dat niet aantonen? Dan zal de rechter de vordering in kort geding afwijzen en naar een bodemprocedure verwijzen. Het aanspannen van een kort geding is dan ook met name geschikt voor bijvoorbeeld betaling van achterstallig loon, een verbod om iets te doen, urgente geldvorderingen en dergelijke. Omdat het bij een kort geding gaat om een voorlopige voorziening, kan de voorzieningenrechter geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Daarvoor is een bodemprocedure nodig.

  Kort geding aanspannen

  Lex Lawyers heeft veel ervaring in het voeren van juridische procedures. Ook in kort geding staan wij regelmatig onze cliënten bij.  Wilt u zelf een kort geding aanspannen? Of bent u in kort geding gedagvaard? Neem dan contact met ons op. Het eerste juridisch advies is kosteloos.

  Wij staan klaar om uw belangen in de rechtbank te behartigen. Bel 085 864 00 61 om direct uw situatie te bespreken.

  Onze procesjuristen staan voor u klaar om te procederen!

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)