Echtscheiding jurist

Echtscheiding jurist

Bij echtscheiding spelen emoties vaak een grote rol. Het is in dat kader van belang dat uw belang en dat van uw kinderen, het best wordt vertegenwoordig. Onze in echtscheiding gespecialiseerde juristen waken daarvoor. Het doel van een echtscheidingsprocedure is uiteraard om met beide partijen tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Lex Lawyers ondersteunt in dat kader met mediation.

Dan kan door een advocaat een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Vervolgens wordt in de meeste gevallen een overeenkomst (een zogenaamd convenant) opgesteld, op basis van de uitkomst van onze mediation. In het convenant zijn afspraken opgenomen over alimentatie, de kinderen, de zorgregeling, verdeling van bezittingen en schulden en de aanspraken op ouderdomspensioen. De echtgenoten bepalen zelf de inhoud van de overeenkomst. Zij worden hierin bijgestaan door een advocaat of ieder door een eigen advocaat.

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Vervolgens zal de rechtbank een uitspraak doen over de echtscheiding. De procedure begint met een schriftelijke ronde, met een verzoek van een van de echtgenoten. Hierop mag de ander reageren in een verweerschrift. Na het indienen van het echtscheidingsverzoek en het verweerschrift, behandelt de rechter de zaak. Hierbij zijn de echtgenoten en hun advocaten aanwezig. Na een mondelinge behandeling wordt een uitspraak gedaan. Let wel dat de procedure in elk geval meerdere maanden kan duren.

  Jurist echtscheiding

  Juridische hulp bij scheiding

  Onze juristen begeleiden ook echtscheidingen waarbij internationale kwesties een rol spelen, bijvoorbeeld huwelijken die in het buitenland zijn gesloten. We bekijken dan of echtscheiding in Nederland mogelijk is en welke rechter bevoegd is. Maar ook welk recht van toepassing is op de echtscheiding, het gezag van de kinderen, het huwelijksgoederenregime of de alimentatie

  Indien u op zoek bent naar een deskundige jurist die u succesvol met uw scheiding kan bij staan, neem dan contact op. Het eerste juridisch advies is altijd geheel gratis.

  Bel nu 085 864 00 61 om direct een jurist te spreken.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)