Beëindiging huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

Beëindiging huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

Bent u verhuurder en wilt u tussentijds de huurovereenkomst beëindigen? Dat mag alleen als er is voldaan aan specifieke wettelijke opzeggronden. Als daarvan geen sprake is kunt u in beginsel de huurovereenkomst niet beëindigen. Gelukkig is er nog een oplossing: de beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Voor iedere andere oplossing hebt u namelijk de rechter nodig, die toetst aan wettelijke opzeggronden. Daarvan is niet altijd sprake. Hieronder leggen we u uit hoe het zit. Hebt u daarna nog juridisch advies nodig? Bel ons dan: 085 864 00 61.  Het eerste telefoongesprek is altijd gratis.

De wetgever gaat er van uit dat een huurovereenkomst altijd voor onbepaalde tijd geldt, tenzij er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 7:271 BW. In beide gevallen kan het echter voorkomen dat de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds beëindigen wil.

Laat uw situatie gratis beoordelen!

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  Beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

  De positie van de verhuurder

  Een huurovereenkomst kan tussentijds uitsluitend worden beëindigd door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden. De mogelijkheid om tussentijds op te zeggen komt alleen toe aan de huurder, met inachtneming van de opzegtermijn. De verhuurder kan dit echter niet.

  Wil hij dat wel, dan is daarvoor toestemming van de rechter of van de huurder nodig. De rechter kan dan de huurovereenkomst ontbinden, mits daar wel geldige redenen voor zijn. Voor de verhuurder is het dus verstandig om te onderzoeken of beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden mogelijk is. Is er toch een gerechtelijke procedure nodig? Neem dan contact met ons op.

  De beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden: vlug en voordelig

  Als de verhuurder en huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst een beëindigingsovereenkomst sluiten, dan zijn de wettelijke opzeggingsformaliteiten niet van toepassing. In dat geval hoeft de verhuurder niet aan de aanzegverplichting, specifieke opzeggingsgronden of aan een opzegtermijn te voldoen.

  In de praktijk willen huurders wel regelmatig meewerken aan beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden. Een gerechtelijke procedure kan dan achterwege blijven. Dat scheelt niet alleen een hoop geld aan (juridische) kosten, maar vaak ook veel tijd. Tenzij er sprake is van een kort geding, kan een procedure over een relatief eenvoudige huurkwestie toch al vlug een half duren.

  Idealiter treden de huurder en verhuurder treden dus met elkaar in onderhandeling over de datum en voorwaarden voor de tussentijdse beëindiging van de huur. Als men elkaar heeft gevonden, dan is het sterk aan te raden de afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Wettelijk is zo’n overeenkomst niet verplicht. Toch komt het regelmatig voor dat wij cliënten in de rechtbank bijstaan omdat er geen beëindigingsovereenkomst is gesloten, of dat deze door een niet-jurist is opgesteld.

  Verhuurder, let op!

  Sommige verhuurders menen een slimme oplossing te hebben gevonden, door al in de huurovereenkomst een beëindigingsbeding op te nemen. Dat is echter niet toegestaan. De wet is er duidelijk over dat een beëindigingsovereenkomst pas ná het ingaan van de huur mag worden gesloten. De wetgever heeft dit zo bepaald om te voorkomen dat een huurder al bij voorbaat gedwongen wordt af te zien van huurbescherming.

  Let op dat de beëindigingsovereenkomst het resultaat moet zijn van vrijwillige onderhandelingen. Dat bleek recent weer in het arrest (vonnis) van 15 september 2020 van het Gerechtshof Den Haag. In die zaak wilde de verhuurder het huis verkopen en presenteerde de huurder onverwacht een vooraf ingevulde beëindigingsovereenkomst. Daarin stond dat de huur werd ontbonden per 1 maart 2019. Onder druk tekende de huurder, en maakte hier kort daarna bezwaar tegen bij de verhuurder. De verhuurder stelde zich op het standpunt dat er een bindende overeenkomst tot stand was gekomen, en dat de huurder zich daaraan diende te houden. De rechter gaf, ook in hoger beroep, de huurder gelijk.

  Al met al is de beëindiging van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden een goed middel voor de verhuurder die de huur wil beëindigen. Het is daarbij wel van belang dat de beëindiging en afstand van de huurbescherming vrijwillig gebeurt. Ook adviseren wij indringend de beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Hoewel dit in vormvrij is, is het verstandig deze overeenkomst door een deskundig jurist of advocaat te laten opstellen.

  Bent u verhuurder, en wil u de huurovereenkomst met uw huurder beëindigen? Neem dan contact met ons op om te bespreken welke juridische weg voor u het beste is. Het eerste advies is geheel gratis. Indien nodig staan wij u bij in rechtbank. Bel nu 085 864 00 61

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)