Blaastest geweigerd

Blaastest geweigerd en is het rijbewijs ingevorderd?

Hebt u een blaastest geweigerd en is vervolgens uw rijbewijs ingevorderd? Wij kunnen u helpen om uw rijbewijs terug te krijgen als u deze bent kwijtgeraakt door alcohol of snelheid bijvoorbeeld. Daarmee kunt u snel weer de weg op en hoeft u geen maanden te wachten.

Gevolgen weigering blaastest voor het rijbewijs

Als u de uitgebreide ademanalyse hebt geweigerd (dus niet de alcoholtest op straat), dan heeft dit gevolgen voor uw rijbewijs. Uw rijbewijs wordt ingevorderd en op grond van de wet krijgt u dan een rijontzegging van 9 maanden. Dat is de straf die geldt voor een gemeten alcoholgehalte van 866 tot 945 µgl.

Hebt u op een bromfiets of een snorfiets gereden? Dan geldt een lagere straf. In dat geval gaat het om een rijontzegging van 6 maanden onvoorwaardelijk.

Daarnaast zal het CBR u ook de EMA cursus (Educatieve Maatregel Alcohol) opleggen, tenzij u eerder staande gehouden bent wegens rijden onder invloed. In dat geval dient u een onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan.

  Rijbewijs ingevorderd

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  Ingevorderd rijbewijs terug krijgen

  Als uw rijbewijs is ingevorderd omdat u niet mee hebt gewerkt aan een blaastest? Wij kunnen het rijbewijs voor u terugkrijgen middens een klaagschrift. Daarvoor is het van belang dat u niet eerder bent aangehouden wegens rijden onder invloed en dat u aantoonbaar het rijbewijs dringend nodig hebt.

  Weigering blaastest

  U bent verplicht aan de uitgebreide ademanalyse mee te werken zodra een politieagent u heeft bevolen daar aan mee te werken. U moet dan wel sprake zijn van voldoende verdenking van rijden onder invloed.

  Doet u dat niet? Dan bent u strafbaar op grond van art. 163 lid 2 jo 176 lid 3 WVW. Daarvan is conform vaste jurisprudentie ook al sprake als u aanwijzingen van de politie niet opvolgt. (HR NJ 1992, 234). De strafbaarheid blijft bestaan, ook als u zich later bedenkt.

  Uitzondering op deze regel dat u de ademanalyse niet mag weigeren is als het ademanalyseapparaat niet wordt bediend door een bevoegde opsporingsambtenaar (HR 1 april 2003, VR 2003/72), u geen bestuurder bent of als er sprake is van een bijzondere medische reden waardoor de ademtest niet mogelijk is.

  Het weigeren van medewerking aan een voorlopig alcoholonderzoek levert op zichzelf geen verdenking van rijden onder invloed op. Als u dus na overmatig alcoholgebruik naar de auto of motor loopt om te gaan rijden kunt u niet verplicht worden om mee te werken aan een ademanalyse of een bloedonderzoek. U blijft niettemin strafbaar en bovendien kan een rijverbod worden opgelegd waardoor u niet verder mag rijden.

  Als u een blaastest hebt geweigerd en uw rijbewijs ingevorderd, zorgen wij dat dit terug komt. Binnen 24 uur dienen we een krachtig klaagschrift voor u in bij de rechtbank. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)