Klaagschrift inbeslagname auto

Klaagschrift inbeslagname auto

Is niet alleen uw rijbewijs ingevorderd, maar is ook uw auto in beslag genomen? Wij kunnen helpen om dit terug te krijgen. Dat doen we middels een klaagschrift tegen de inbeslagname van uw auto.

Als u met te veel alcohol op achter het stuur zit of ver boven de maximumsnelheid rijdt, kan uw rijbewijs worden ingevorderd. In sommige gevallen vindt er dan ook inbeslagname van de auto plaats. Hetzelfde geldt ook voor motoren, brommers en e-bikes.

In sommige gevallen wordt niet alleen het rijbewijs ingevorderd, maar vind er ook inbeslagname van de auto plaats. Dit betekent dat de politie de auto van u afpakt en vervolgens op slaat. De wettelijke grondslag hiervoor is art 94 Sv.

Bekeken vanuit het strafrecht kan uw auto in beslag worden genomen als u zich schuldig maakt aan een verkeersmisdrijf. Dat is bijvoorbeeld het geval als u zo hard hebt gereden dat u het rijbewijs kwijt raakt. Het gaat dan in de praktijk over een overschrijding van de maximumsnelheid met 100%.

Ook kan uw auto in beslag worden genomen als u binnen 3 jaar meermaals zonder rijbewijs rijdt (art. 107 WVW).

Een ander voorbeeld is als u een gevaar vormde voor andere gebruikers van de weg, bijvoorbeeld door alcohol– of drugsgebruik. Ook als uw auto met crimineel geld gekocht is of gestolen is kan de politie de auto in beslag nemen.

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  • Gratis beoordeling
  • Klaagschrift binnen 24 uur
  • Ook buiten kantooruren
  • Snel weer op weg
  • Hoog slagingspercentage
  • Vaste prijs van € 527 incl btw

  Na inbeslagname

  Als uw auto in beslag is genomen, dan wordt deze naar een beslaghuis gebruikt. Dat is een ruimte waar in beslag genomen auto’s en andere goederen worden opgeslagen. Het Openbaar Ministerie beslist na een tijd wat er met de auto gebeurt. Dat kunt u uiteraard afwachten, maar in de praktijk betekent dat zelden dat uw auto van zelf weer terug komt.

  Klaagschrift inbeslagname auto

  Wilt u er iets aan doen? Dan kunnen onze verkeersrechtjuristen voor u een klaagschrift opstellen en indienen. Een klaagschrift is een juridisch onderbouwd document waarmee de rechtbank wordt verzocht de in beslag genomen auto weer aan u terug te geven.

  Hoewel voor een dergelijk klaagschrift de inzet van een jurist of een advocaat niet verplicht is, is dit wel sterk aan te raden. U krijgt de auto namelijk alleen terug op juridische gronden en het beslagrecht is een zeer complex rechtsgebied. Daarbij hebt u maar één keer de kans om een klaagschrift in te dienen en uw auto terug te krijgen.

  Vanaf het moment dat uw auto in beslag is genomen hebt u twee jaar de tijd om een klaagschrift in te laten dienen. Voorwaarde daarbij is wel dat er op het moment van indiening (nog) geen strafrechtelijke vervolging tegen u is ingesteld.

  Wanneer is een klaagschrift zinvol?

  Er zijn diverse juridische vereisen uit het strafprocesrecht waaraan voldaan dient te zijn. Is daaraan niet voldaan? Dan kunt u de auto terugkrijgen. Deskundige juridische bijstand is daarvoor vereist. Verder spelen de volgende punten die de haalbaarheid van een klaagschrift vergroten:

  • Uw ingehouden of ingevorderde rijbewijs is terug gegeven
  • De auto is in beslag genomen bij de eerste overtreding van art. 9 WVW in drie jaar
  • De eigenaar van de auto is iemand anders dan degene die bestuurde
  • De auto heeft een dusdanig hoge waarde, dat de kans klein is dat een rechter op enig moment de auto toch definitief verbeurd verklaard

  Wij zorgen voor actie binnen 24 uur. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)