Klaagschrift ingediend

Nadat het klaagschrift is ingediend

Op deze pagina leest u wat wat er gebeurt na indiening van het klaagschrift. Ook vindt u hieronder de meest gestelde vragen. Met de indiening van het klaagschrift zijn onze werkzaamheden voor u afgehandeld. Voorkom daarom onnodige aanvullende kosten en lees de vragen goed door vóórdat u contact met ons opneemt. De aanvullende kosten worden berekend volgens het uurtarief van EUR 170,- excl. BTW en excl. 5% kantoorkosten, met een minimum van 6 minuten per handeling.

Na indiening wordt het klaagschrift per omgaande in behandeling genomen en weet u vlug of u het rijbewijs terug krijgt. In sommige gevallen hebben we ook een verzoek tot voorlopige teruggave ingediend om het proces te versnellen. Als dat laatste bij u het geval is staat dit vermeld in de bevestigingsmail van de indiening die wij u hebben gestuurd.

Hou er wel rekening mee dat in sommige gevallen het CBR nadere maatregelen treft, zoals een verplichte cursus. Ook kan er nog strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie tegen u worden ingesteld. Dit staat los van de klaagschriftprocedure.

Er zijn twee manieren hoe de klaagschriftprocedure verder gaat: De meeste ideale situatie is dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar maakt tegen de teruggaaf van uw rijbewijs. U ontvangt dan per post of per e-mail het bericht dat het Openbaar Ministerie zich niet tegen teruggaaf verzet. Dat betekent dat het klaagschrift niet meer door de rechtbank behandeld hoeft te worden, en dat u binnen een paar dagen al het  rijbewijs terug krijgt.

Het andere scenario is dat het Openbaar Ministerie zich wel verzet tegen de teruggaaf van uw rijbewijs. In dat geval plant de rechtbank een datum voor een raadkamerzitting. De rechtbank neemt daarvoor contact met u op.

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen over situaties ná de indiening van het klaagschrift. Hebt u de vragen bekeken en niet het antwoord gevonden? Neem dan per e-mail met ons contact op.

 • De meeste ideale situatie is dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar maakt tegen de teruggaaf van uw rijbewijs. U ontvangt dan per post of per e-mail het bericht dat het Openbaar Ministerie zich niet tegen teruggaaf verzet. Dat betekent dat het klaagschrift niet meer door de rechtbank behandeld hoeft te worden, en dat u binnen een paar dagen al het rijbewijs terug krijgt.

  Het andere scenario is dat het Openbaar Ministerie zich wel verzet tegen de teruggaaf van uw rijbewijs. In dat geval plant de rechtbank een datum voor een raadkamerzitting. De rechtbank neemt daarvoor contact met u op.

 • Als het klaagschrift is ingediend neemt de rechtbank contact met u op en niet met ons. Hoe lang dat duurt verschilt per rechtbank. Gemiddeld duurt het een week tot anderhalve week voordat u iets hoort. Het bericht dat u van de rechtbank verneemt is een duidelijke indicatie van of en zo ja hoe vlug uw rijbewijs terug komt. Komt er een raadkamerzitting? of een schriftelijke afdoening? Dan verzet het OM zich tegen teruggaaf. Dat werkt vertragend, omdat de rechter dan het klaagschrift echt moet gaan behandelen.

 • De rechtbank kan contact met u opnemen per e-mail of per post.

 • Wanneer u het rijbewijs terug krijgt hangt af van de rechtbank en het Openbaar Ministerie. Als het Openbaar Ministerie zich niet verzet tegen teruggaaf, krijgt u het rijbewijs meteen terug. Wordt het klaagschrift in de Bijzondere Raadkamer behandeld? Dan neemt de rechter meestal tijdens de raadkamerzitting meteen het besluit of u het rijbewijs terug krijgt. Er zijn dan drie varianten mogelijk: het rijbewijs komt meteen terug, het rijbewijs komt eerder terug of het rijbewijs komt niet terug tot in ieder geval de behandeling van de strafzaak. Het laatste komt gelukkig weinig voor.

 • Doorgaans reageert de rechtbank vlug nadat het klaagschrift is ingediend. Soms kan dit langer duren. Hebt u na twee weken nog niets vernomen? Bel dan met de griffie (secretariaat) van de rechtbank die in het klaagschrift wordt genoemd. Zij kunnen u vertellen wat de status is van het klaagschrift. Wij kunnen dat niet, want de rechtbank neemt alleen met u contact op.

 • Doorgaans neemt de rechtbank binnen twee weken contact met u op. Wij vernemen niets van de rechtbank. Als het langer duurt voordat u iets verneemt, kunt u contact met de rechtbank opnemen over de status. Kijk voor de contactgegevens van de rechtbank die het klaagschrift behandelt op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

 • Tijdens vakantieperiodes hebben veel mensen vrij. Dat geldt ook voor mensen die bij de Rechtspraak werken. Hoewel de Rechtspraak erg haar best doet om uw klaagschrift zo spoedig mogelijk te behandelen, kan het tijdens vakantieperiodes voorkomen dat het langer duurt. Vindt u dat het veel te lang duurt? Neem dan contact met de rechtbank op over de status. Kijk voor de contactgegevens van de rechtbank die het klaagschrift behandelt op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

 • De 10-daagse termijn van de Officier van Justitie en de klaagschriftprocedure hebben niets met elkaar van doen.

  Na de invordering van het rijbewijs heeft de Officier van Justitie 10 dagen de tijd om te beslissen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. Vrijwel in alle gevallen wordt er besloten dat het rijbewijs niet eerder terug komt. Daarvoor is het klaagschrift ingediend.

  Als u de 10 dagen voorbij zijn en u hebt nog niets vernomen, betekent dat niet dat de termijn is overschreden en het rijbewijs eerder terug komt. Soms duurt het weken voordat u verneemt dat er eerder een beslissing is genomen. Juist om te voorkomen dat u kostbare tijd verliest is het klaagschrift ingediend. De zaak is nu onder de rechter, dus de 10 dagen afwachten is niet langer relevant. Besef ook dat de klaagschriftprocedure niets met de 10 daagse termijn van het Openbaar Ministerie van doen heeft. De rechtbank neemt hierover contact met u op. Vindt u dat het te lang duurt? Bel dan zelf de rechtbank om de status te vernemen.

 • Een verzoek tot voorlopige teruggave (VVT) is een verzoekschrift, gericht aan de Officier van Justitie. De Officier van Justitie neemt namens het Openbaar Ministerie hierover een beslissing. Dit is dus iets anders dan een klaagschrift, dat door de rechtbank wordt behandeld.

  In sommige gevallen dienen wij naast het klaagschrift een VVT in om te bespoedigen dat u het rijbewijs eerder terug krijgt. Niet in alle gevallen is een VVT opportuun omdat dit bij voorbaat door het Openbaar Ministerie zal worden afgewezen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien uw rijbewijs is ingevorderd wegens alcohol, of als u veel verkeersovertredingen op uw naam hebt staan.

  Na indiening van het VVT hoort u doorgaans binnen een week van het Openbaar Ministerie. Wij kunnen geen invloed daar op uitoefenen.

  Als het VVT wordt afgewezen, betekent dit niet dat u het rijbewijs niet eerder terug kunt krijgen. De rechtbank moet immers nog beslissen op het klaagschrift. Wel is de afwijzing van het VVT een indicatie dat het Openbaar Ministerie zich bij de rechtbank zal verzetten tot gegrondverklaring van het klaagschrift. Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing op het klaagschrift door een afweging te maken tussen uw persoonlijke belangen en het belang van de verkeersveiligheid. De rechter kan dan alsnog besluiten dat u het rijbewijs eerder terug krijgt.

 • Nee, dat is een standaard brief van het Opembaar Ministerie die het indienen van het klaagschrift heeft gekruisd. Het OM kijkt naar welke straf volgens de richtlijn “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken” hoort bij uw overtreding. Op basis daarvan bepaalt het OM de inhoudingstermijn van het rijbewijs. Het doel van het klaagschrift is te voorkomen dat u gedurende die termijn ook daadwerkelijk het rijbewijs kwijt bent.

 • Nee, dat is een standaard brief van het Opembaar Ministerie die het indienen van het klaagschrift heeft gekruisd. U hoeft ook niets daarmee te doen.

  Het OM kijkt naar welke straf volgens de richtlijn “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken” hoort bij uw overtreding. Op basis daarvan bepaalt het OM de inhoudingstermijn van het rijbewijs. Het doel van het klaagschrift is te voorkomen dat u gedurende die termijn ook daadwerkelijk het rijbewijs kwijt bent.

 • Nee, de brief van CVOM is een standaardbrief die het klaagschrift heeft gekruist.

 • Als er in de brief van CVOM een andere rechtbank genoemd is dan in het klaagschrift, neem dan direct met e-mail contact met ons op. U hebt dan aan ons de verkeerde plaats van de overtreding doorgegeven, waardoor het klaagschrift niet naar de bevoegde rechtbank is gestuurd. Wij zullen als service kosteloos het klaagschrift bij de juiste rechtbank indienen.

 • Nadat de rechtbank het klaagschrift heeft ontvangen, dan plant zij meestal een raadkamerzitting. Tijdens de raadkamerzitting kunt u mondeling toelichten waarom u het rijbewijs nodig hebt. Dat heeft als voordeel dat een rechter u ziet wat kan helpen bij een grotere gunfactor.

  Vaak wordt door de rechtbank ook een schriftelijke afdoening aangeboden. Dat doet de rechtbank in verband met drukte. Bij een schriftelijke afdoening weet u dus vlugger of u het rijbewijs terug krijgt. Een nadeel is dat de rechter u niet ziet.

 • Normaal gesproken wordt een klaagschrift behandeld tijdens een zitting van de Bijzondere Raadkamer. In verband met de coronamaatregelen, drukte en efficiëntie hanteren veel rechtbank een schriftelijke afdoening. Tijdens de schriftelijke afdoening mag het Openbaar Ministerie per e-mail reageren op het klaagschrift. U krijgt meestal ook de gelegenheid om een reactie te geven op het standpunt van het Openbaar Ministerie. Bij een schriftelijke afdoening hoeft u dus niet naar de rechtbank. Wij kunnen tegen een aanvullende vergoeding ondersteunen bij de schriftelijke afdoening.

 • Een raadkamerzitting is een zitting van de Bijzondere Raadkamer. Tijdens die zitting wil de rechter van u zelf horen waarom u het rijbewijs nodig hebt. U kunt een raadkamerzitting het beste vergelijken met een hoorzitting, waarin u uw standpunt kan toelichten. Een advocaat is bij een raadkamerzitting niet verplicht en veelal ook niet van toegevoegde waarde. Wij zijn niet aanwezig bij raadkamerzittingen.

 • De raadkamerzitting is een bijeenkomst op de rechtbank voor de behandeling van het klaagschrift. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen aan u over de noodzaak om uw rijbewijs terug te krijgen. De redenen zijn al in het klaagschrift genoemd, maar de rechter wil die ook van u zelf horen.

  Tijdens de raadkamerzitting wordt niet besproken of er voldaan is aan de juridische vereisten die aan de invordering zijn gesteld. Wel heeft er een lichte toets vooraf plaatsgevonden.

  Ook wordt - tenzij door de rechtbank aangegeven - de strafzaak niet tegelijkertijd met het klaagschrift behandeld. De strafzaak wordt apart behandeld. Bijstand door een advocaat tijdens de raadkamerzitting is daarom niet nodig en veelal ook volstrekt zinloos.

 • Nadat uw klaagschrift is ingediend, vraagt de rechtbank het Openbaar Ministerie om een standpunt. Als het OM aangeeft dat ze zich verzetten tegen teruggaaf van het rijbewijs, dan plant de rechtbank een raadkamerzitting of zij doet u een voorstel voor schriftelijke afdoening.

 • Tijdens de zitting van de Bijzondere Raadkamer mag u toelichten hoe groot de dringende noodzaak van het rijbewijs is. Dat staat uiteraard al in het klaagschrift, maar de rechter wil ook van u horen hoe het zit. Het is dus geen ingewikkelde zitting, het gaat namelijk om uw verhaal. Om die reden is bijstand door een advocaat ook niet nodig, en vrijwel altijd zinloos. Let er wel op dat wat u zegt aansluit met de dringende redenen die in het klaagschrift vermeld staan.

 • Nee, de klaagschriftprocedure staat los van de strafzaak. Dat betekent dat u over een aantal maanden alsnog een oproep kan krijgen om voor de rechter te verschijnen. Ook kunt u een uitnodiging krijgen van de Officier van Justitie voor een OM-zitting.

 • De invordering van uw rijbewijs maakt dit niet ongeldig. U mag het alleen niet gebruiken. U mag pas weer rijden als u het rijbewijs van het Openbaar Ministerie hebt terug gekregen.

 • Als uw rijbewijs is ingevorderd, en u gaat toch rijden, dan pleegt u een ernstig verkeersmisdrijf. De straf hiervoor is niet mild: twee weken gevangenisstraf. Slechts in uitzonderlijke situaties legt de rechter die straf niet op en wordt deze omgezet naar een taakstraf.

  Als u een ongeluk veroorzaakt tijdens de inhouding, dan zal de verzekeraar over het algemeen geen schade vergoeden. Zeker in het geval van letselschade kunt u aansprakelijk worden gesteld voor zeer forse bedragen, oplopend tot honderdduizenden euro's. Als de verzekeraar niets uit keert, dient u zelf de schadevergoeding op te hoesten.

  Wordt u meermaals aangehouden wegens rijden zonder riibewijs? Dan wordt ook uw auto in beslag genomen en verbeurd verklaard. Dit laatste betekent dat uw auto door de Staat op een veilig wordt verkocht. U kunt tegen de inbeslagneming en verbeurdverklaring wel een klaagschrift door ons laten indienen. Of een dergelijk klaagschrift zinvol is hangt van de omstandigheden van het geval af.

 • De klaagschriftprocedure gaat over het terugkrijgen van uw rijbewijs. In een later stadium kan het Openbaar Ministerie besluiten u alsnog te vervolgen voor de rechter of u een transactievoorstel te doen. Het CBR kan daarnaast u ook nog een cursus opleggen.

 • Als het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat u het rijbewijs terug krijgt, mag u pas rijden vanaf het moment dat u het rijbewijs weer in handen hebt. U moet dus wachten tot u het per post hebt ontvangen.

 • Als het klaagschrift gegrond is verklaard door de rechtbank, mag u pas rijden vanaf het moment dat u het rijbewijs weer in handen hebt. Ook al heeft de rechter besloten dat u het rijbewijs terug krijgt, moet u wachten tot u het per post hebt ontvangen.

 • U krijgt het rijbewijs terug per (aangetekende) post op het adres waar u volgens de BRP woonachtig bent.

 • Tegen een beslissing van de rechter in de klaagschriftprocedure kunt u niet in hoger beroep. Wel kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Daarvoor hebt u een cassatie-advocaat nodig. In cassatie kunt u niet opnieuw uw persoonlijke omstandigheden inbrengen, omdat de Hoge Raad alleen oordeelt over de vraag of het recht goed is toegepast door de lagere rechter. Wij doen geen cassatiezaken.

  Cassatie tegen een beslissing van een rechter in een klaagschriftprocedure is echter vrijwel zinloos. De reden is dat de Hoge Raad de zaak niet inhoudelijk behandelt. Er wordt alleen gekeken of het recht op een juiste wijze is toegepast.

  Staat er al een behandeling van uw strafzaak gepland? En valt de behandeling nog binnen de termijn van inhouding? Dan is dat feitelijk de laatste mogelijkheid om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

 • Het klaagschrift is zo opgesteld dat u ons niet meer nodig hebt. Na indiening van het klaagschrift zijn onze werkzaamheden dan ook afgerond. Daarom kunnen we ook een vaste prijs aanbieden. Wij ondersteunen niet bij de strafzaak.

Juridische hulp nodig?

Lex Lawyers
Chat openen
Direct hulp nodig?
Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)