Maatregelen CBR

Maatregelen CBR

Als je rijbewijs is ingevorderd (art. 130 WVW) krijg je vaak niet alleen te maken met het Openbaar Ministerie, maar ook met het CBR dat zelfstandig maatregelen treft.

Soms twijfelt de politie of je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. In dat geval wordt het rijbewijs na invordering naar het CBR gestuurd (art. 130 leden 1 en 3 WVW). Dit is met name het geval bij invordering van het rijbewijs wegens alcoholgebruik. Toch komt dit ook voor bij forse snelheidsovertredingen en roekeloos rijden.  Het CBR kan in zulke gevallen zelfstandig maatregelen opleggen, die los staan van het strafrechtelijk traject.

Degene van wie het rijbewijs is ingevorderd loopt daarmee het grote risico om twee keer te worden gestraft. De grondslag van de bevoegdheid van het CBR is bestuursrechtelijk, die van het Openbaar Ministerie strafrechtelijk.

Als het CBR het rijbewijs ontvangen heeft, beoordeelt zij of je veilig de weg op kan. Er vindt dan onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens alcoholgebruik plaats en je rijbewijs wordt geschorst Dit traject noemt men de bestuursrechtelijke mededelingenprocedure.

  Snel je rijbewijs terug?

  • Gratis beoordeling
  • direct actie
  • ook buiten kantooruren
  • klaagschrift binnen 24 uur
  • snel weer op weg
  • vaste prijs van € 527

  Bevoegdheid maatregelen CBR

  De bevoegdheid van het CBR om de geldigheid van het rijbewijs te schorsen is vastgelegd in art. 5 Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Rijgeschiktheid (RMRR). In de volgende gevallen vindt zeer waarschijnlijk schorsing van het rijbewijs plaats:

  • voor een ervaren bestuurder: adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰ (art. 5 RMRR lid j)
  • voor een beginnende bestuurder: adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰ (art. 5 RMRR lid k)
  • binnen een periode van vijf jaar ten minste drie maal proces-verbaal opgemaakt wegens recidive (art. 5 RMRR lid m)
  • bij CBR of elders bekende verslavingsproblemen met alcohol en/of drugs

  Onderzoek

  Om te beoordelen of je veilig de weg op kan wordt er onder andere een uitgebreid psychiatrisch onderzoek bij je afgenomen. De kosten die dit met zich mee brengt dien je zelf te betalen. Het gaat om een bedrag tussen de € 600 en € 1200.

  Maatregelen CBR wegens alcoholgebruik

  Als je rijbewijs wegens alcohol is ingevorderd is de kans groot dat het CBR je een zogeheten Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) oplegt. Dit is een cursus om je bewust te maken van de risico’s die kleven aan rijden onder invloed van alcohol.

  maatregelen cbr

  Maatregelen CBR wegens snelheid of gevaarlijk gedrag

  Heb je veel te hard of gevaarlijk gereden en is daarom je rijbewijs ingenomen? Dan wordt je waarschijnlijk geconfronteerd met de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). Ook hier gaat het om een cursus om je te laten inzien wat voor gevaar te hard en/of roekeloos rijden met zich mee brengt. Ook wordt je geleerd hoe je op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. Doorgaans zijn er 8-12 deelnemers aan de cursus en krijg je ook een thuisopdracht om aan te werken.

  Let op! Zowel de EMA als EMG zijn niet vrijblijvend. Je bent verplicht hier aan deel te nemen, vanaf het moment dat je de brief van het CBR ontvangt. Doe je dat niet? Dan loop je de grote kans dat je rijbewijs ongeldig wordt verklaard en je dus in het geheel niet meer mag rijden.

  Wil je een klaagschrift door ons laten opstellen? Kijk dan eerst goed of dit haalbaar is. Je moet namelijk voorkomen dat je middels een klaagschrift je rijbewijs terug krijgt en dit daarna meteen weer moet inleveren bij het CBR. Heb je te maken met CBR maatregelen? Wij voeren ook bezwaarprocedures bij CBR.

  Wij zorgen voor actie binnen 24 uur. Tijdens kantooruren kun je ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)