Regels alcoholcontrole politie

Regels alcoholcontrole door de politie

Bij het beoordelen van de mogelijkheid om uw rijbewijs terug te krijgen, bijvoorbeeld middels een klaagschrift, loont het om te laten onderzoeken of aan de regels voor alcoholcontrole door de politie is voldaan.

In het algemeen mag de politie namelijk niet zomaar vorderen dat u meewerkt aan een onderzoek naar alcoholgebruik. Er worden een aantal eisen gesteld aan een alcoholcontrole door de politie.

Dit mag bijvoorbeeld als de politie vermoed dat u met te veel alcohol op achter het stuur zit. Dat vermoeden kan bijvoorbeeld ontstaan als u gevaarlijk rijgedrag laat zien, maar ook bijvoorbeeld als u met dubbele tong praat of als uw adem naar alcohol riekt. Daarnaast mag u in het kader van een algemene verkeerscontrole worden getest op alcoholgebruik.

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  • Gratis beoordeling
  • Klaagschrift binnen 24 uur
  • Ook buiten kantooruren
  • Snel weer op weg
  • Hoog slagingspercentage
  • Vaste prijs van € 527 incl btw

  Voorlopig alcoholonderzoek en ademanalyse

  Zo’n test vind meestal op straat plaats middels een blaastest. Dit noemt men het voorlopig alcoholonderzoek. De grondslag hiervoor is te vinden in art. 160 WVW en in paragraaf 3.2 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

  Omdat de blaastest slechts een voorlopige indicatie geeft, mag de uitslag niet door de politie worden gebruikt als bewijs. Een van de eisen aan het alcoholonderzoek door de politie is dat het mondstuk telkens worden gewisseld tijdens de blaastest (HR 8 juli 1997,VR1998).

  Uit het voorlopig alcoholonderzoek kunnen drie resultaten komen: P = Prima, A = Alert (indicatie 235 ug/l –  570ug/l) en F = Fout (indicatie > 570 ug/l). Komt er als resultaat een A of een F uit de blaastest? Dan wordt u als verdachte aangehouden en moet u mee naar het politiebureau. Daar moet u opnieuw blazen voor een uitgebreidere ademanalyse.

  Bloedonderzoek en contra-expertise

  In het geval van een bijzondere medische reden moet u hiervan meteen de politie op de hoogte brengen. Ook moet u concreet uitleggen waarom de ademanalyse om die geneeskundige reden niet kan plaatsvinden.
  U hoeft dan niet de ademanalyse te ondergaan, maar in plaats daarvan vindt er een bloedonderzoek plaats. Ook hier geldt dat u dit bloedonderzoek niet mag weigeren, tenzij ook dit vanwege een uitzonderlijke medische reden niet mogelijk is.

  Als u een ademanalyse hebt ondergaan en u bent het niet eens met de uitslag, dan kunt u om een bloedonderzoek vragen. Deze “contra-expertise” is op eigen kosten, maar werkt vaak in uw voordeel. De reden daarvoor is dat het enige tijd duurt voordat dit onderzoek plaats vindt en is afgerond, terwijl in de tussentijd het alcoholpromillage afneemt door afbraak van de alcohol in uw bloed. Het is dus altijd aan te raden een contra-expertise te laten uitvoeren, omdat dit in sommige gevallen net het verschil kan maken tussen uw rijbewijs houden of verliezen.

  Invordering rijbewijs alcohol

  Hebt u langer dan 5 jaar het rijbewijs? Dan wordt bij een ademalcoholgehalte vanaf 570 µg/l (bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰) het rijbewijs ingevorderd. Als u korter dan 5 jaar het rijbewijs hebt, dan ligt de grens lager. Al vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l (bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰) raakt u het rijbewijs al kwijt.

  Het is verstandig altijd een jurist of advocaat te laten toetsen of er aan de eisen voor een alcoholcontrole door de politie is voldaan. Op grond van de beschikbare informatie voeren wij een grondige controle uit. Naast de invordering krijgt u namelijk ook te maken met een inhoudingstermijn van uw rijbewijs en (minimaal) een verplichte cursus bij CBR.

  Daarna zorgen we voor actie om uw rijbewijs terug te krijgen. Binnen 24 uur dienen we een krachtig klaagschrift voor u in bij de rechtbank. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)