Regels alcoholcontrole politie

Regels alcoholcontrole door de politie

Bij het beoordelen van de mogelijkheid om je rijbewijs terug te krijgen, bijvoorbeeld middels een klaagschrift, loont het om te laten onderzoeken of aan de regels voor alcoholcontrole door de politie is voldaan.

In het algemeen mag de politie namelijk niet zomaar vorderen dat je meewerkt aan een onderzoek naar alcoholgebruik. Er worden een aantal eisen gesteld aan een alcoholcontrole door de politie.

Dit mag bijvoorbeeld als de politie vermoed dat je met te veel alcohol op achter het stuur zit. Dat vermoeden kan bijvoorbeeld ontstaan als je gevaarlijk rijgedrag laat zien, maar ook bijvoorbeeld als je met dubbele tong praat of als je adem naar alcohol ruikt. Daarnaast mag je in het kader van een algemene verkeerscontrole worden getest op alcoholgebruik.

  Snel je rijbewijs terug?

  • Gratis beoordeling
  • direct actie
  • ook buiten kantooruren
  • klaagschrift binnen 24 uur
  • snel weer op weg
  • vaste prijs van € 527

  Voorlopig alcoholonderzoek en ademanalyse

  Zo’n test vind meestal op straat plaats middels een blaastest. Dit noemt men het voorlopig alcoholonderzoek. De grondslag hiervoor is te vinden in art. 160 WVW en in paragraaf 3.2 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

  Omdat de blaastest slechts een voorlopige indicatie geeft, mag de uitslag niet door de politie worden gebruikt als bewijs. Een van de eisen aan het alcoholonderzoek door de politie is dat het mondstuk telkens worden gewisseld tijdens de blaastest (HR 8 juli 1997,VR1998).

  Uit het voorlopig alcoholonderzoek kunnen drie resultaten komen: P = Prima, A = Alert (indicatie 235 ug/l –  570ug/l) en F = Fout (indicatie > 570 ug/l). Komt er als resultaat een A of een F uit de blaastest? Dan word je als verdachte aangehouden en moet je mee naar het politiebureau. Daar moet je opnieuw blazen voor een uitgebreidere ademanalyse.

  Weigering alcoholonderzoek

  Je bent verplicht aan de blaastest/ademanalyse mee te werken. Doe je dat niet? Dan ben je strafbaar op grond van art. 163 lid 2 jo 176 lid 3 WVW. Daarvan is conform vaste jurisprudentie ook al sprake als je aanwijzingen van de politie niet opvolgt. (HR NJ 1992, 234). De strafbaarheid blijft bestaan, ook als je later bedenkt.

  Uitzondering op deze regel dat je de ademanalyse niet mag weigeren is als het ademanalyseapparaat niet wordt bediend door een bevoegde opsporingsambtenaar (HR 1 april 2003, VR 2003/72), je geen bestuurder bent of als er sprake is van een bijzondere medische reden waardoor de ademtest niet mogelijk is.

  Het weigeren van medewerking aan een voorlopig alcoholonderzoek levert op zichzelf geen verdenking van rijden onder invloed op. Als je dus na overmatig alcoholgebruik naar de auto of motor loopt om te gaan rijden kun je niet verplicht worden om mee te werken aan een ademanalyse of een bloedonderzoek. Je blijft niettemin strafbaar en bovendien kan een rijverbod worden opgelegd waardoor je niet verder mag rijden.

  Bloedonderzoek en contra-expertise

  In het geval van een bijzondere medische reden moet je hiervan meteen de politie op de hoogte brengen. Ook moet je concreet uitleggen waarom de ademanalyse om die geneeskundige reden niet kan plaatsvinden.
  Je hoeft dan niet de ademanalyse te ondergaan, maar in plaats daarvan vindt er een bloedonderzoek plaats. Ook hier geldt dat je dit bloedonderzoek niet mag weigeren, tenzij ook dit vanwege een uitzonderlijke medische reden niet mogelijk is.

  Als je een ademanalyse hebt ondergaan en je bent het niet eens met de uitslag, dan kun je om een bloedonderzoek vragen. Deze “contra-expertise” is op eigen kosten, maar werkt vaak in je voordeel. De reden daarvoor is dat het enige tijd duurt voordat dit onderzoek plaats vindt en is afgerond, terwijl in de tussentijd het alcoholpromillage afneemt door afbraak van de alcohol in je bloed. Het is dus altijd aan te raden een contra-expertise te laten uitvoeren, omdat dit in sommige gevallen net het verschil kan maken tussen je rijbewijs houden of verliezen.

  Invordering rijbewijs alcohol

  Heb je langer dan 5 jaar je rijbewijs? Dan wordt bij een ademalcoholgehalte vanaf 570 µg/l (bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰) je rijbewijs ingevorderd. Als je korter dan 5 jaar je rijbewijs hebt, dan ligt de grens lager. Al vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l (bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰) raak je je rijbewijs al kwijt.

  Het is verstandig altijd een jurist of advocaat te laten toetsen of er aan de eisen voor een alcoholcontrole door de politie is voldaan. Op grond van de beschikbare informatie voeren wij een grondige controle uit.

  Daarna zorgen we voor actie binnen 24 uur door een krachtig klaagschrift voor je in te dienen bij de rechtbank. Tijdens kantooruren kun je ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)