Bezwaar CBR invordering rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd door CBR

Is uw rijbewijs ingevorderd en vervolgens door CBR geschorst? Daar kunnen we u goed bij helpen. Laat bezwaar bij CBR instellen om de invordering van het rijbewijs ongedaan te maken.

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens snelheid, alcohol of gevaarlijk rijgedrag is de kans aanwezig dat de politie een melding doet bij het CBR. In dat geval kan het CBR – los van het Openbaar Ministerie – maatregelen nemen.

Ook als uw rijbewijs niet meteen wordt ingevorderd kan de politie het CBR laten weten dat zij twijfelt aan uw rijgeschiktheid. Voorwaarde is wel dat dit binnen 6 maanden na aanhouding door de politie gebeurt. Vervolgens heeft het CBR 4 weken de tijd om een beslissing te nemen over de gevolgen. De beslissing ontvangt u daarna per post.

Maatregelen CBR

De beslissing van het CBR kan zijn een educatieve maatregel, zoals een EMG of EMA. EMG staat voor Educatieve Maatregel Gedrag, en wordt opgelegd als u gevaarlijk rijgedrag hebt vertoond en/of ver boven de maximum snelheid hebt gereden. Voor mensen die met te veel alcohol een motorvoertuig bestuurd hebben volgt meestal een EMA, de Educatieve Maatregel Alcohol. In beide gevallen gaat het om een verplichte cursus. Als u de cursus niet volgt wordt uw rijbewijs definitief ongeldig.

  Hulp bij CBR onderzoek

  • Direct actie
  • ook buiten kantooruren
  • beoordeling dossier
  • hulp bij psychiatrisch onderzoek
  • bezwaarschrift CBR
  • vaste prijs per onderdeel € 207 incl btw (alleen voor CBR zaken)

  Onderzoek CBR en opschorting rijbewijs

  Ook kan het CBR besluiten een onderzoek naar de rijgeschiktheid in te stellen wegens gevaarlijk rijgedrag, alcohol of drugs. Als dat gebeurt bestaat de kans dat de geldigheid van uw rijbewijs wordt geschorst. Vaak zeggen mensen dat CBR het rijbewijs ingevorderd heeft, maar eigenlijk is het rijbewijs door CBR geschorst.

  De schorsing eindigt op het moment dat het onderzoek is afgerond. Tot die tijd mag u dus niet rijden. Een onderzoek naar de rijgeschiktheid vindt veelal plaats in onderstaande gevallen:

  • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 785 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰
  • bij rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ bij beginnend bestuurders
  • drie keer recidive voor rijden onder invloed in een periode van vijf jaren
  • drie aanrijdingen hebben veroorzaakt binnen een periode van één jaar
  • bezit van of rijden onder invloed van drugs, medicijnen
  • bekendheid van alcoholproblemen of drugsgebruik
  • spookrijden

  Kortom, als het CBR een maatregel of onderzoek oplegt krijgt u te maken met een lang traject. De kans dat de geldigheid van uw rijbewijs wordt geschorst is aanwezig.

  Bezwaarschrift CBR wegens schorsing rijbewijs

  Gelukkig zijn er mogelijkheden om uw rijbewijs terug te krijgen. Één van die mogelijkheden is een bezwaarschrift in te laten dienen tegen de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Dat moet binnen 6 weken nadat u het besluit van het CBR hebt ontvangen.

  Belangrijk om te weten is dat het CBR niet kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden, alleen op grond van juridische argumenten kan het bezwaarschrift succesvol zijn. Het gaat dan om procedurele fouten die zijn gemaakt tijdens de invordering van het rijbewijs. Het is dan ook verstandig om niet zelf met een bezwaarschrift aan de slag te gaan maar een ervaren jurist of advocaat hiervoor in te schakelen.

  Naast een bezwaarschrift tegen de schorsing van uw rijbewijs is het ook mogelijk dat u een voorlopige voorziening aan laat vragen bij de rechtbank. Dat is alleen mogelijk als u een spoedeisend belang hebt om het rijbewijs terug te krijgen.

  Wij zorgen voor actie binnen 24 uur. We kunnen zowel een bezwaarschrift tegen de schorsing van uw rijbewijs als een spoedprocedure bij de rechtbank tegen CBR starten. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)