Rijbewijs niet inleveren

Rijbewijs niet inleveren

Als de politie uw rijbewijs invordert, dan moet u dit afgeven. Het kan echter voorkomen dat u het rijbewijs op dat moment niet bij u hebt. De politie doet dan een “vordering tot overgifte van het rijbewijs”. Dit betekent dat u het rijbewijs zo vlug mogelijk naar de politie moet brengen. Het rijbewijs niet inleveren heeft nadelige consequenties voor u.

Verbod besturen motorrijtuigen

Dat u het rijbewijs nog niet hebt overhandigd aan de politie, betekent niet dat u in de tussentijd mag rijden. Dit is namelijk strafbaar gesteld in art. 9 lid 7 WVW. Daarin is bepaald dat “degene van wie ingevolge artikel 164 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs (..) is gevorderd (..) verboden op de weg een motorrijtuig (..) te besturen“.

Daarbij speelt ook dat overtreding van art.9 WVW een misdrijf is,  met als maximumstraf een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden en/of een geldboete van de derde categorie (art. 176 lid 4 WVW). De standaardstraf (volgens LOVS-oriëntatiepunten) voor dit feit is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 dagen.

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  • Gratis beoordeling
  • Klaagschrift binnen 24 uur
  • Ook buiten kantooruren
  • Snel weer op weg
  • Hoog slagingspercentage
  • Vaste prijs van € 527 incl btw

  10-daagse termijn schuift op

  In art. 164 lid 6 WVW wordt de Officier van Justitie verplicht binnen tien dagen na de dag van invordering te beslissen of het rijbewijs ingevorderd blijft of niet. Doet de Officier dat niet, dan krijgt u het rijbewijs per omgaande terug. De vraag is nu wat de “dag van invordering” is als het rijbewijs nog niet door u is ingeleverd.

  Uit de Memorie van Toelichting van de totstandkoming van de (voorloper van de) WVW, blijkt dat het rijbewijs “in handen is gekomen van de opsporingsambtenaar“. Met andere woorden, als u het rijbewijs hebt afgegeven. Volgens vaste rechtspraak is er van invordering geen sprake als het rijbewijs niet daadwerkelijk aan de politie is afgegeven (rechtbank ‘s-Hertogenbosch 22 maart 1992, NJ 1992/469). Dit betekent derhalve dat de 10 dagen termijn pas aan vangt op het moment dat het rijbewijs is ingeleverd.

  Klaagschrift heeft geen zin bij niet inleveren rijbewijs

  Zolang u het rijbewijs niet hebt ingeleverd, heeft het geen zin een klaagschrift in te dienen. De rechtbank zal u namelijk niet-ontvankelijk verklaren. In haar arrest van 30 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat “van ‘invordering’ als bedoeld in artikel 164 lid 6 WVW 1994 sprake [is] wanneer het rijbewijs naar aanleiding van een vordering tot overgifte als bedoeld in artikel 164 lid 1 WVW 1994 door de in die bepaling genoemde personen of het openbaar ministerie daadwerkelijk is ontvangen“.

  Ergo, als het rijbewijs nog niet is ingeleverd, dan is er ook geen sprake van invordering. Is er geen sprake van invordering? Dan kan een klaagschrift tegen invordering niet (succesvol) worden ingediend.

  Is uw rijbewijs ingevorderd, maar hebt u het rijbewijs niet ingeleverd? Wij adviseren u dit per omgaande te doen. Daarna kunnen wij u helpen door binnen 24 uur een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. Zo krijgt u snel uw rijbewijs terug.

  Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken op 085 864 00 61  of via het contactformulier. Buiten kantooruren en in het weekend reageren wij naast het contactformulier ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Hallo, waarmee kunnen we helpen? (alleen chat)