eigen advocaat kiezen voor rechtsbijstand

eigen advocaat kiezen voor rechtsbijstand

Veel mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben willen het liefst een eigen jurist of advocaat kiezen voor rechtsbijstand. Jarenlang was dat pas mogelijk op het moment dat de verzekeraar vond dat er een rechtszaak moest worden gevoerd. In de wet was al opgenomen dat een verzekerde zelf advocaat of jurist kon kiezen “om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen (artikel 4:67 Wft). Een dergelijke bepaling staat ook verplicht in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Dat betekende dat u in het voortraject verplicht was gebruik te maken van een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. Sinds maart 2021 van dit jaar is dat anders.

Tarieven van Lex Lawyers

Verzekerde heeft recht om zijn eigen jurist of advocaat te kiezen

De aanleiding was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof oordeelde namelijk op 14 mei 2020 dat ook buitengerechtelijke onderhandelingen ter voorkoming van een procedure ook als onderdeel van een “gerechtelijke procedure” moet worden opgevat. Daarmee werd het recht op vrije advocaatkeuze veel ruimer uitgelegd dan voorheen het geval was.

Toch bleek een Nederlandse rechtsbijstandverzekeraar de advocaatkosten van een verzekerde niet te willen vergoeden, omdat die niet in een gerechtelijke procedure zouden zijn gemaakt. Hierop klaagde de verzekeraar bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Het KiFiD nam de zaak in behandeling en oordeelde op 31 maart 2021 dat de uitspraak van het Hof van Justitie ook geldt voor Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars. Met andere woorden, een verzekerde voor de rechtsbijstand kan nu gebruik maken van een advocaat naar eigen keuze in alle fases die gericht zijn op het voorkomen van een procedure.

  Laat kosteloos beoordelen of wij u kunnen helpen


  De verzekeraar vergoedt uw kosten

  Dat betekent dat u de kosten die u bij ons maakt door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed kunt krijgen. Dat geldt door de uitspraak van het KiFiD niet alleen voor een gerechtelijke procedure, maar ook voor de fases die daaraan vooraf gaan.

  Wel is het van belang dat u vóóraf bij uw rechtsbijstandverzekeraar aan geeft dat u gebruik wenst te maken van uw recht op vrije keuze van advocaat of jurist. Dat is wel van belang, omdat in de praktijk de polisvoorwaarden en artikel 4:67 Wft nog niet zijn aangepast. Een verzekeraar heeft er geen enkel belang bij om uw zaak aan een externe jurist of advocaat uit te besteden en zal dan ook moeite doen dit te ontmoedigen. Het is echter de vraag of u daarmee niet in uw belang wordt benadeeld.

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening en u bent verzekerd voor rechtsbijstand? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan uitgebreid de mogelijkheden met u bespreken en u adviseren. Bel ons: 085 864 00 61

  We zijn aangesloten bij

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)