Rijbewijs ingevorderd? Ontslag dreigt!

De invordering van je rijbewijs heeft vaak gevolgen voor je werk. Bijvoorbeeld omdat het lastig of ondoenlijk is om op je werk te komen. Ook kan het zijn dat je rijbewijs essentieel is om je werk te doen. Als je rijbewijs is ingevorderd komt het regelmatig voor dat een werkgever tot ontslag besluit. Dat mag echter niet in alle gevallen. Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Onderscheid naar functie en verkeersmisdrijf

Ontslag op staande voet wordt in de rechtspraak vaak geaccepteerd als het hebben van een geldig rijbewijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. Is je rijbewijs minder noodzakelijk om je werk te kunnen doen? Dan is ontslag minder voor de hand liggend. Wel wordt je waarschijnlijk geconfronteerd met arbeidsrechtelijke sancties, waarover verderop meer.

Kun je voor je werk niet zonder rijbewijs? Dan is het risico groot dat nadat je rijbewijs is ingevorderd ontslag volgt. Daarbij speelt de reden van invordering hier een rol. Snelheidsovertredingen zijn minder ernstig dan alcoholmisdrijven. Wordt iemand tijdens werktijd dronken van de weg wordt gehaald in de bedrijfsauto? Dan is dat een grotere reden voor ontslag dan als die persoon buiten werktijd dronken op zijn eigen scooter rijdt.

Of het nu gaat om snelheidsovertredingen of alcoholmisdrijven, de termijn van de inhouding van het rijbewijs speelt ook een rol. Als een rijbewijs, bijvoorbeeld, 10 maanden ingehouden blijft, is in ontslag op staande voet vaak mogelijk.

In de praktijk beoordeelt de rechter ook hoe de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, net als de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Denk aan diens leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben. Ook kijkt de rechter naar het beleid van de werkgever ten aanzien van verkeersmisdrijven.

Arbeidsrechtelijke sancties

Is ontslag niet voor de hand liggend? Dan is het nog te vroeg om opgelucht adem te halen. Als er immers niet of minder gewerkt kan worden ligt een (gedeeltelijke) loonstop voor de hand. Het uitgangspunt van de arbeidswetgeving is immers “geen arbeid, geen loon”.

Dat is anders als het rijbewijs is ingevorderd van iemand met een alcoholverslaving. In dat geval is er namelijk sprake van een ziekte. Tijdens ziekte heeft een werknemer recht op doorbetaling van zijn loon.

Ontslag nadat het rijbewijs is ingevorderd: cumulatiegrond

Behalve een loonstop kan de invordering van je rijbewijs ook worden meegenomen in je personeelsdossier. Dat betekent dat als er ook andere gronden zijn tot ontslag over te gaan de werkgever mogelijk een beroep op art. 7:669 BW lid 3 toe komt. Dit artikel gaat over de cumulatieve ontslaggrond.

In dat geval kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een samenloop van een of meer niet voldragen ontslaggronden. Die samenloop moet dusdanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog langer voort duurt. In dat geval is dus nadat het rijbewijs is ingevorderd ontslag alsnog mogelijk.

Is je rijbewijs ingevorderd? Neem dan met ons contact op als dit tot een arbeidsconflict leidt. Ook kunnen we helpen om je rijbewijs eerder terug te krijgen middels een klaagschrift. Het eerste advies is altijd gratis. Mail ons of bel ons: 085 864 00 61. Buiten kantooruren en in het weekend reageren we ook op WhatsApp