Kopie proces-verbaal opvragen

Als u bent verhoord door de politie, dan wordt daarvan een proces-verbaal opgesteld. Vaak krijgen we van cliënten de vraag of ze een kopie van het proces-verbaal kunnen opvragen. Het antwoord is ja, dat kan. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat de politie aan het verzoek geen gehoor geeft.

U kunt om allerlei redenen door de politie worden gehoord. Dat kan zijn omdat u verdachte bent, slachtoffer bent of dat u als getuige iets verklaart. Waarvoor u ook verhoord bent, de hoofdregel is u recht hebt op een kopie van het proces-verbaal. Na afloop van het verhoor moeten degenen die u hebben verhoord u ook daarop wijzen. Als dat niet gebeurt kunt u er zelf het beste om vragen. Meestal krijgt u dan de kopie onmiddellijk. De kopie van het proces-verbaal is altijd gratis.

Wettelijk kader

De mogelijkheid om een kopie van het proces-verbaal op te kunnen opvragen is geregeld in art. 31 sub a Sv. Daarin staat:

Aan de verdachte mag niet worden onthouden de volledige kennisneming van:
a. de processen-verbaal van zijn verhoren;
b. de processen-verbaal betreffende verhoren of handelingen van onderzoek, waarbij hij of zijn raadsman de bevoegdheid heeft gehad tegenwoordig te zijn, tenzij en voor zover uit een proces-verbaal blijkt van een omstandigheid waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven, en in verband daarmee een bevel als bedoeld in artikel 50, tweede lid, is gegeven;
c. de processen-verbaal van verhoren, waarvan hem de volledige inhoud mondeling is medegedeeld.

Weigering kopie proces-verbaal

Let op: in de praktijk weigert de politie vaak een kopie mee te geven van het proces-verbaal van verhoor. Als u wordt verhoord, accepteer dan niet dat u de kopie niet mee krijgt. Die kopie kunt u namelijk direct overleggen aan een jurist of advocaat ter beoordeling. In het geval u geen kopie hebt kan alleen een advocaat die voor u opvragen, en dat duurt altijd langer.

In het geval de politie geen kopie van het proces-verbaal wil verstrekken, dan adviseren we om te weigeren uw eigen verklaring te ondertekenen. U kan ook tevens in de verklaring laten opnemen dat u expliciet verzocht hebt om een kopie van het proces-verbaal, maar dat de politie u dit heeft geweigerd.

Lees het proces-verbaal altijd goed

Als u wel het proces-verbaal wil tekenen, lees dit dan goed door! Het is van het grootste belang dat de inhoud klopt met wat u aan de politie hebt verklaard. Let dus op wat u hebt gezegd en hoe dit door de politie is opgeschreven. Het komt namelijk regelmatig voor dat een politie-agent uw woorden zo opschrijft dat het voor hem of haar beter uitkomt.

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een strafrechtadvocaat. Wij kunnen u daarmee niet helpen. Wel kunnen onze juristen u ondersteunen bij zaken die verband houden met verkeersstrafrecht. Denk bijvoorbeeld aan een ingevorderd rijbewijs of een inbeslagneming van een auto.

Meteen een gespecialiseerd jurist spreken? Bel 085 864 00 61 of stuur ons een bericht. Ook in de avond en in het weekend reageren we direct op e-mail en WhatsApp.