Recidiveregeling alcohol

Recidiveregeling rijden onder invloed

Als uw rijbewijs is ingevorderd wegens alcohol, dan kan het zinvol zijn hiertegen een klaagschrift te laten indienen. Dat wordt anders als u te maken krijgt met een CBR onderzoek wegens het alcoholgebruik, of als uw situatie onder de recidiveregeling van art. 123b WVW valt. De recidiveregeling voor rijden onder invloed van alcohol houdt in dat uw rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt als u binnen vijf jaar voor een twee keer wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed.

Een veroordeling door de rechter is overigens niet noodzakelijk om de recidiveregeling van toepassing te laten zijn. Een strafbeschikking is middels art. 123b lid 2 namelijk gelijk gesteld aan een veroordeling. Met een strafbeschikking wordt een straf bedoeld die de Officier van Justitie oplegt zonder tussenkomst van een rechter. Vaak is dat in de vorm van een boete. Een strafbeschikking herkent u aan de “O” op de brief die u hierover ontvangt.

Van belang is ook dat het bij de tweede veroordeling om minimaal 1,3‰ of 570ugl gaat of dat u geweigerd hebt mee te werken aan het alcoholonderzoek. Pas als de tweede veroordeling onherroepelijk is, is het rijbewijs van rechtswege niet meer geldig. De Recidiveregeling voor rijden onder invloed van alcohol staat ook bekend als het puntenrijbewijs.

  Rijbewijs ingevorderd

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  Termijn recidiveregeling alcohol

  Over wanneer de termijn van vijf jaar gaat lopen is nog wel eens onduidelijkheid. Artikel 123b lid 1 sub c stelt dat “ten tijde van het begaan van het strafbare feit nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de houder als bestuurder van een motorrijtuig onherroepelijk is veroordeeld“. Dat kan de indruk wekken dat de termijn aanvangt direct na het begaan van het eerste strafbaar feit (het rijden onder invloed). Dit is echter onjuist, het gaat om de eerste veroordeling. Dit blijkt ook uit art. 179 lid 4 en 5 WVW.

  Hierdoor is het in theorie mogelijk dat u in 2016 bent staande gehouden voor rijden onder invloed van alcohol, maar dat u pas in 2018 hiervoor bent veroordeeld. Dat betekent dan ook dat de termijn pas in 2018 is gaan lopen, en eindigt in 2023. Recidiveregeling voor het rijden onder invloed van alcohol kan dus over meer dan 5 jaar gaan!

  Terugkrijgen rijbewijs bij recidiveregeling rijden onder invloed

  Is uw rijbewijs ingevorderd en valt uw situatie bij veroordeling onder de recidiveregeling? Het heeft geen zin om een klaagschrift in te dienen. Nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard kunt u dit alleen terugkrijgen als u opnieuw succesvol rij-examen hebt afgelegd. Het gaat daarbij zowel over het theoretische als het praktijkexamen. Dit is pas mogelijk nadat de (eventueel on)voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid is geëindigd en eventuele CBR onderzoeken met een positieve beslissing zijn afgesloten.

  Bel 085 864 00 61 om direct iemand te spreken of stuur ons een contactbericht via de website. Buiten kantooruren reageren wij ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)