Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Recent is de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Hiermee geeft de Nederlandse wetgever gevolg aan een EU-richtlijn die ziet op de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 gaan over de arbeidsvoorwaarden, het studiekostenbeding en over nevenwerkzaamheden.

Transparante arbeidsvoorwaarden

Zoals de naam van de wet al zegt, moet een werkgever transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen. In de praktijk betekent dit dat de werkgever aan de werkgever (meer) informatie moet gaan geven, en wel binnen een week of een maand. Het gaat dan om:

  • het aantal gewaarborgde uren dat betaald wordt, net als het loon voor arbeid die naast de gewaarborgde uren wordt verricht (bij een onvoorspelbaar werkpatroon);
  • wanneer de werknemer verplicht kan worden te werken en wanneer hij een oproep van de werkgever kan weigeren;
  • de werklocatie als er geen vaste werkplek is;
  • de werk- en pauzetijden;
  • de regeling m.b.t. vakantie- en verlof;
  • het beleid ten aanzien van studie en opleiding;
  • hoe de arbeidsovereenkomst eindigt (inclusief de opzegtermijnen);

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Studiekostenbeding

Als een werknemer op kosten van de werkgever een opleiding of een studie volgt, dan staan de afspraken daarover meestal in een studiekostenbeding. Vaak moet de werknemer de studiekosten terug betalen aan de werkgever. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het einde van het dienstverband of als de werknemer de studie niet af maakt.

Soms is zo’n opleiding echter verplicht op grond van de wet of een CAO. In dat geval mag de werkgever de kosten van de opleiding niet meer in rekening brengen bij de werknemer. Een studiekostenbeding is op grond van de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 op grond van het nieuwe art. 7:611a lid 2 BW nietig. Is het geen verplichte opleiding? Dan mag een studiekostenbeding nog wel.

Van belang is ook dat de verplichte opleiding als werktijd wordt aangemerkt. Dat betekent dan ook dat de werknemer de opleiding tijdens werktijd moet kunnen volgen.

Nevenwerkzaamheden per 1 augustus 2022

In veel arbeidsovereenkomsten staat een verbod op nevenwerkzaamheden. Op grond van het nieuwe artikel 7:653a BW mag dat niet meer zonder objectieve rechtvaardiging. Heeft de werkgever geen goede reden? Dan is het beding nietig. Let op: het wetsartikel geeft niet aan wat een objectieve rechtvaardiging kan zijn. Neem dus altijd contact op voor juridisch advies bij twijfel.

Indien een werkgever alsnog een nevenwerkzaamhedenbeding wil opnemen in de arbeidsovereenkomst, dan hoeft hij geen rechtvaardiging daarvoor te noemen. Een werkgever mag namelijk zijn reden(en) ook later gegeven, als hij een beroep op het beding doet. De wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 gaan per direct in, en hebben betrekking op alle reeds bestaande arbeidsovereenkomsten.