Opzegging arbeidsovereenkomst intrekken

Regelmatig staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken. Denk aan de situatie dat een werkgever of een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt en zich daarna bedenkt. In dat geval wil men dus de opzegging van de arbeidsovereenkomst intrekken, maar dat is wettelijk niet mogelijk. Hieronder leggen we u uit hoe het zit.

Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

Als de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt geldt er geen bedenktijd. Dat betekent dus dat de opzegging meteen geldt.

Eenzijdige rechtshandeling

Een opzegging van een arbeidsovereenkomst is, in juridische taal, een “eenzijdige rechtshandeling”. Van een eenzijdige rechtshandeling is sprake als het rechtsgevolg tot stand kan komen zonder dat iemand anders die rechtshandeling accepteert. Dat is dus anders dan (bijvoorbeeld) een koopovereenkomst, waarbij twee partijen nodig zijn om de koop tot stand te brengen.

Als de werknemer op zegt is van belang of de werkgever er op mag vertrouwen dat de opzegging inderdaad door de werknemer is gewild (artt. 3:33 en 3:35 BW). Volgens vaste jurisprudentie kan er van dit vertrouwen alleen sprake zijn als de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig heeft laten weten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.

De onderzoeksplicht bij opzegging

In sommige gevallen heeft de werkgever de onderzoeksplicht om na te gaan of de werknemer inderdaad wilde opzeggen. Ook dient de werkgever de werknemer voor te lichten over de gevolgen van de opzegging. Hoe ver die onderzoeksplicht zich uitstrekt hangt af van de omstandigheden van het geval.

Daarbij speelt een rol dat opzegging grote gevolgen kan hebben voor zowel een werknemer als voor de werkgever. Als een werknemer zelf opzegt is er geen recht op een WW-uitkering. Ook voor de werkgever die de arbeidsovereenkomst op zegt kunnen er grote financiële gevolgen zijn. Dat is zeker het geval als er onjuist is opgezegd.

De opzegging van de arbeidsovereenkomst intrekken is dus niet mogelijk, maar er zijn soms wel grond om daar iets aan te doen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en bel of mail ons direct om uw rechtspositie te bespreken. U krijgt dan kosteloos een eerste juridisch advies. Onze juristen kunnen u zowel binnen als buiten de rechtbank bijstaan.