Bedrijfsadvocaat en bedrijfsjurist

Een bedrijfsadvocaat en een bedrijfsjurist. Voor wie kiest u als ondernemer of bestuurder, en waarom?

Een bedrijfsadvocaat is vaak het eerste waar bedrijven en ondernemers aan denken als er een juridisch conflict is. Dat is ook voor de hand liggend, want vaak wordt een bedrijfsadvocaat ingezet om het conflict op te lossen.

De bedrijfsadvocaat is dus gericht op oplossen, een bedrijfsjurist is gericht op het voorkomen van problemen. Bijvoorbeeld door overeenkomsten na te kijken of op te stellen, of middels brieven een wederpartij te bewegen om iets te doen of te laten. Een bedrijfsjurist is als deskundige in ondernemingsrecht vaak ook de sparringpartner van een bedrijf, waardoor hij beter bekend is met het bedrijf dan een bedrijfsadvocaat.

De procesjurist als alternatief voor de bedrijfsadvocaat en bedrijfsjurist

Een bedrijfsadvocaat is vaak fors duurder dan een bedrijfsjurist. Er is echter een tussenweg: de procesjurist. Procesjuristen doen het werk wat een normale bedrijfsjurist ook doet, met dit verschil dat hij ook procedeert bij de kantonrechter. Een ervaren procesjurist kan een bedrijf daarom net zo goed bij staan als een bedrijfsadvocaat, maar dan wel een stuk goedkoper.

Al met al kiezen bedrijven om deze reden steeds vaker voor een bedrijfsjurist die ook procesjurist is. Zo’n jurist werk dus eerst preventief, om er voor te zorgen dat de kans op juridische problemen zo klein mogelijk blijft. Mocht er om wat voor reden dan toch kwestie voor de rechtbank komen, dan is hij ervaren genoeg om te procederen.

Wanneer is een bedrijfsadvocaat nodig?

Voor de meeste kwesties volstaat een bedrijfsjurist of een procesjurist als het tot een gerechtelijke procedure komt. De meeste rechtszaken, waar bedrijven mee worden geconfronteerd, gaan over arbeidszaken, huurzaken, problemen met afnemers of leveranciers en onbetaalde facturen. Soms is er echter een groot financieel belang bij de zaak betrokken, dat ver de 25.000 euro te boven gaat. Met uitzondering van huurzaken is in dat geval is de bedrijfsadvocaat verplicht.

Meer weten? Bijvoorbeeld over uw rechtspositie? Bel ons voor contact met een ervaren bedrijfsjurist: 085 864 00 61. Het eerste juridisch advies is altijd geheel gratis.