Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV, hoe zit dat?

Ons kantoor staat regelmatig bestuurders en ondernemers bij die hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld door een ander. Die ander is vaak een bedrijf, maar in sommige gevallen kan het ook een particulier zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er sprake is van een ongeluk. De bedrijfsjuristen van Lex Lawyers leggen u uit hoe de hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV werkt.

In beginsel is een ondernemer of bestuurder niet zelf aansprakelijk voor de schade en/of schulden die een besloten vennootschap maakt. Op die regel kunnen echter uitzonderingen zijn, denk aan de bestuurder van een BV die in privé mee tekent voor een huurovereenkomst. Degenen die handelen vanuit een eenmanszaak of v.o.f. zijn altijd hoofdelijk aansprakelijk.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een BV moet niet verward te worden met privé-aansprakelijkheid. Dat laatste kan ontstaan als er sprake is van wanbestuur, al dan niet als gevolg van faillissement.

Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat een (rechts) persoon afzonderlijk gedwongen kan worden om een verplichting na te komen, ook al zijn er anderen die ook hoofdelijk aansprakelijk zijn (artikel 6:102 lid 1 BW) . In dat geval heeft de schuldeiser de keuze wie hij aansprakelijk stelt voor de schuld. Het hoeft dus niet alleen om hoofdelijke aansprakelijk bij een BV te gaan. In de praktijk zal de schuldeiser uiteraard kiezen om diegene(n) aansprakelijk te stellen bij wie de verhaalsmogelijkheden het grootst zijn.

Als de schuld of schade volledig aan de schuldeiser is voldaan, dan is hij bevrijd van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat geldt dan ook voor de andere hoofdelijke schuldenaren. Daar zit in de praktijk een enigszins onredelijk element in, namelijk dat degene(n) bij wie wat te halen valt opdraaien voor de rekening, terwijl dat voor de andere schuldenaren niet geldt.

Regresrecht

Om het onredelijke van zo’n situatie enigszins te verlichten bepaalt het Burgerlijk Wetboek in artikel 6:10 lid 1 BW dat de hoofdelijke schuldenaar die de schuld heeft betaald regres kan nemen op de andere (voormalige) hoofdelijke schuldenaren. Regres houdt, kort gezegd, in dat de hoofdelijke schuldenaren die niet hebben meebetaald aan de aflossing, naar rato van hun schuld, de aflosser schadeloos moeten stellen. Artikel 6:102 lid 1 BW verduidelijkt hoe hoog de onderlinge bijdrageplicht dient te zijn, met als uitgangspunt dat de bijdragen worden verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

Als u hoofdelijk aansprakelijk gesteld bent is het zaak direct contact te zoeken met een deskundig advocaat of jurist. Hoe eerder u bijstand krijgt, des te beter u er doorgaans uit komt. Lex Lawyers is gespecialiseerd in bedrijfs-en ondernemingsrecht. Ons eerste juridische advies is uiteraard geheel gratis. Vult het contactformulier op onze website in of bel 085 864 00 61