Keuken niet of verkeerd geleverd

Een van de mooiste blikvangers in een huis is vaak de keuken. Het is daarom ook niet voor niets dat mensen die een nieuw huis hebben gekocht vrijwel altijd de keuken laten vervangen. Voor de nieuwe keuken bent u waarschijnlijk naar een winkel geweest, waar u na een lang gesprek een prachtige keuken hebt gekocht. Vermoedelijk hebt u ook al aanbetaald, zo gaat dat. Helaas komt het vaak voor dat op het moment dat de keuken is gekocht er van alles mis gaat. Bijvoorbeeld wordt de keuken niet of verkeerd geleverd. Of dat de keuken niet compleet, niet op tijd of niet goed gemonteerd wordt.

In mijn praktijk maak ik maandelijks wel minstens een keer mee dat iemand mij om hulp vraagt omdat de keukenboer maar niet of verkeerd levert. Daarom deze publicatie, om u een idee te geven van uw rechten (en plichten) in zo’n situatie. Let op: ons kantoor ondersteunt per 1 april 2023 niet meer bij dit soort zaken.

Als uw keukenleverancier uw keuken niet (compleet) levert is het sterk aan te raden een ingebrekestelling te sturen. Daarmee verkort u de tijd die het duurt voordat uw keuken compleet en gemonteerd is.

Op het moment dat een keukenwinkel niet na komt wat er is overeengekomen dan is het tijd voor (zachte) juridische actie. In dat geval is uw keuken niet of verkeerd geleverd.

U kunt door een jurist of door een advocaat een brief laten sturen naar degene die u de keuken heeft verkocht. In die brief staat dan de mededeling dat u hem in gebreke stelt, wegens het niet nakomen van een levertijd of wegens het niet compleet leveren van de keuken. Zo’n brief bevat heet een ingebrekestelling.

Redelijke termijn als uw keuken niet (volledig) of verkeerd is geleverd

Belangrijk bij een ingebrekestelling is dat de keukenwinkel een termijn krijgt, waarbinnen de overeenkomst (volledig) is nagekomen. Die termijn moet wel redelijk zijn, dus bijvoorbeeld twee dagen is te kort. Als het gaat om de levering van keukenonderdelen die uit Duitsland moeten komen is een week wellicht ook aan de korte kant. Twee weken zou daarom beter zijn. Ook moet in de ingebrekestelling staan wat het gevolg is als de keukenwinkel niet binnen de gestelde termijn levert. Bij het opstellen van de ingebrekestelling hebt u een aantal keuzes. U kunt de keuken laten herstellen op eigen kosten, en die kosten bij de keukenwinkel in rekening brengen. Ook kunt u eventueel schadevergoeding eisen of de koopovereenkomst ontbinden.

Ontbinden koopovereenkomst van de keuken

Als u de koopovereenkomst ontbindt, bedenk dan wel dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de ontbinding van de koop en het gebrek. Ontbinding betekent namelijk dat de koop ongedaan wordt gemaakt. U krijgt dan de koopprijs, of de aanbetaling van de keuken terug, maar de keukenwinkel krijgt ook de keuken terug. Dit betekent dat een (deels) bij u gemonteerde keuken weer wordt weg gehaald. Als u slechts wacht op bijvoorbeeld een apparaat of een keukenlade rechtvaardigt dat in geen geval dus de ontbinding van de koopovereenkomst.

De ingebrekestelling wordt in ieder geval per aangetekende post verstuurd. Op die manier hebt u altijd een bewijs van verzending. Ik raad ook aan de brief ook per e-mail te versturen.

U zou moeten betalen?!

Soms komt het voor dat een keukenwinkel roept dat er niet geleverd kan worden omdat er nog geen betaling is verricht. Kijk de overeenkomst dan goed na. Staat er in dat u (nog) een (extra) betaling moest doen? Dan zal u eerst moeten betalen voordat de keukenwinkel levert. Het sturen van een ingebrekestelling heeft dan geen zin.

Vaker komt het echter voor dat u helemaal niets hoeft te betalen maar dat de keukenwinkel alsnog betaling van u eist, of dat nog niet alles is geleverd maar u al wel de herinneringen van de laatste factuur ontvangt. Schrijf dat geval – al dan niet in de brief met de ingebrekestelling – aan de keukenwinkel dat er nog niet volledig is geleverd en dat u zich beroept op uw opschortingsrecht. Zolang er niet volledig is geleverd mag u de betaling opschorten, tenzij dus uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden anders blijkt.

Is uw keuken niet of verkeerd geleverd? Dan is het tijd voor juridische actie. Onze juristen staan voor u klaar om uw belangen te behartigen. Dat doen we zowel binnen als buiten de rechtbank. Het eerste juridisch advies is geheel gratis. Bel ons om uw situatie te bespreken: 085 864 00 61