Onderzoek rijgeschiktheid CBR

Onderzoek rijgeschiktheid CBR

Is u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd door CBR? Dan hebt u een groot probleem, maar wij kunnen u hier goed bij helpen.

Indien uit een adem of bloedanalyse blijkt dat het bij u gemeten alcoholgehalte veel te hoog is, heeft een klaagschrift geen enkele zin. Laat u dus niet door commerciële advocaten verleiden geld uit te geven aan een klaagschrift.

De reden daarvoor is dat het CBR een onderzoek zal instellen naar de rijgeschiktheid. Voor een ervaren bestuurder krijgt u dit onderzoek bij een gemeten adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰ (art. 5 RMRR lid j). Voor een beginnende bestuurder ligt dat lager. Dan gaat het om een adem- of bloedalcoholgehalte dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰ (art. 5 RMRR lid k).

Ook kan een onderzoek naar de rijgeschiktheid ingesteld worden als u gereden hebt na drugs- of medicijngebruik. Wij ondersteunen bij het CBR onderzoek, net als bij invordering wegens rijden onder invloed.

Als u met het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid te maken krijgt bent u vaak uw rijbewijs voor een zeer lange periode kwijt. In veel gevallen gaat het dan om jaren, maar er zijn ook gevallen waarbij het rijbewijs definitief ongeldig wordt verklaard. Gelukkig kunnen we u daarbij helpen.

  Hulp bij CBR onderzoek

  • Direct actie

  • ook buiten kantooruren

  • beoordeling dossier

  • hulp bij psychiatrisch onderzoek

  • vaste prijs per onderdeel € 247 excl. btw (alleen voor CBR zaken)

  De CBR onderzoeksmaatregel

  Nadat de politie heeft vastgesteld dat er sprake is van een alcoholgebruik dat hoger is dan hierboven genoemd, stelt zij altijd het CBR hiervan in kennis. Dit gebeurt op grond van art. 130 Wegenverkeerswet 1994. Hierin is bepaald dat:

  Indien bij de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, doen zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen.

  Naar aanleiding van de mededeling van de politie zal het CBR het onderzoek opleggen naar de rijgeschiktheid. Dit onderzoek bestaat uit een psychiatrisch onderzoek en een lichamelijk onderzoek. In de praktijk komt hier slechts een zeer klein percentage doorheen. Dit betekent dus dat de kans groot is dat u voor zeer lange tijd niet zonder rijbewijs zit. De termijn kan variëren van één jaar tot meerdere jaren.

  Zoals aangegeven is het laten opstellen en indienen van een klaagschrift in deze situatie is volstrekt nutteloos. Het klaagschrift hoort namelijk bij het strafrechtelijk traject, terwijl het CBR vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid de onderzoeksmaatregel oplegt. Tijdens het onderzoek is de geldigheid van uw rijbewijs geschorst. Dus ook al is het klaagschrift succesvol, dan nog zit u met het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid en de schorsing van uw rijbewijs. Ook kan een klaagschrift bij het CBR onderzoek in uw nadeel werken. Dit wordt namelijk toegevoegd aan het dossier, dat ook bij CBR uit kan komen. Ga dus nooit zelf aan de slag met een klaagschrift, maar laat dit door een gespecialiseerd advocaat of jurist doen.

  Mogelijkheid om het onderzoek te stoppen

  Om het CBR de onderzoeksmaatregel te laten intrekken is een bezwaar- of beroepsprocedure nodig. Om in te schatten of dit kansrijk is kunnen we voor u het dossier onderzoeken.

  In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht kijkt het CBR niet naar persoonlijke omstandigheden. Slechts als er procedurele fouten zijn  gemaakt kan de CBR maatregel ongedaan worden gemaakt. Met procedurele fouten worden fouten bedoeld in het traject rondom de invordering van het rijbewijs. Onze juristen kunnen het dossier opvragen en beoordelen of er sprake is van procedurele fouten. Daarna krijgt u een advies over de mogelijkheden. De vaste prijs die wij daarvoor rekenen is € 247,- (exclusief BTW).

  Psychiatrisch onderzoek

  Mochten er geen procedurele fouten worden aangetroffen op basis waarvan CBR het onderzoek moet intrekken, dan kunnen we u ondersteunen bij het voorbereiden van het psychiatrisch onderzoek. Omdat wij dit werk al jaren doen en veel CBR dossiers hebben behandeld, weten onze juristen ook wat voor vragen de psychiater zal stellen.

  Middels een telefonische sessie van maximaal een uur kunnen we u goed voorbereiden op het gesprek. Het doel is vooral u de (strik)vragen en de achterliggende gedachten daarvan te leren herkennen. Ook hiervoor geldt de vaste prijs van € 247,- (exclusief BTW).

  Is uw rijbewijs ingevorderd wegens alcohol? Of wegens drugs? En hebt u te maken met een CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid?  Wij kunnen u helpen. Neem direct contact met ons op voor directie actie.

  Bel 085 864 00 61 om direct iemand te spreken of stuur ons een contactbericht via de website. Buiten kantooruren reageren wij ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)