Opnieuw een klaagschrift indienen

Opnieuw een klaagschrift indienen?

Als uw rijbewijs is ingevorderd dan kunt u daar bezwaar tegen maken middels een klaagschrift. Dit moet worden ingediend bij de rechtbank. Met een goed beargumenteerd klaagschrift maakt u kans op teruggave van het rijbewijs, maar wat als de rechter besluit dat u het niet terug krijgt? Wat zijn dan de mogelijkheden? Opnieuw een klaagschrift indienen kan in beginsel niet, maar zijn uitzonderingen.

Over het algemeen is er slechts één mogelijkheid om een klaagschrift in te dienen tegen de inhouding van een rijbewijs volgens artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994. Dat komt door het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank om uw klaagschrift ongegrond te verklaren, kunt u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. Vanwege de lange duur en de hoge kosten komt dit weinig voor. Ook speelt dat het rijbewijs vaak automatisch wordt teruggegeven na het verstrijken van de maximale inhoudingstermijn.

  Rijbewijs ingevorderd

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  Toch opnieuw een klaagschrift indienen

  Er is echter een uitzondering op dit gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Daardoor is er toch nog een mogelijkheid om opnieuw een klaagschrift in te dienen. De rechtbank Leeuwarden van 14 maart 2007 (LJN BA0968) oordeelde namelijk dat:

  “Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in het algemeen niet meer dan één keer kan worden geklaagd over de inhouding van een rijbewijs als bedoeld in artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994. Slechts door het aanwenden van een hogere voorziening kan de rechterlijke beslissing worden aangetast. (…)

  Naar het oordeel van de rechtbank ligt dit anders als in een volgend klaagschrift nieuwe argumenten worden aangevoerd die ten tijde van de vorige beslissing niet bekend waren en waarover dus ook niet is beslist. Geen wettelijke regel verzet zich er in dat geval tegen dat een nieuw klaagschrift wordt ingediend”.

  Het komt niet vaak voor dat er sprake is van nieuwe omstandigheden die bij het opstellen van het eerste klaagschrift nog niet bestonden. Om die reden is het van groot belang dat het klaagschrift dat voor u ingediend wordt zo krachtig mogelijk is.

  Onze klaagschriften bestaan niet uit één of twee pagina’s, zoals bij de meeste juridische dienstverleners. Wij nemen de tijd voor uw zaak en zorgen dat alle argumenten zo goed mogelijk onderbouwd worden opgeschreven. Een rechter neemt namelijk zijn beslissing op grond van het voorliggend dossier, waarvan het klaagschrift een belangrijk onderdeel vormt. Juist daarom is het van groot belang dat het klaagschrift alle argumenten bevat die kunnen bijdragen aan de teruggave van uw rijbewijs. Dat scheelt u een onnodige teleurstelling en biedt u een hogere kans om weer vlug achter het stuur te zitten.

  Is uw rijbewijs ingevorderd wegens snelheid of alcohol of gevaarlijk rijgedrag? En hebt u het rijbewijs dringend nodig? Neem dan contact met een van onze juristen op. Wij zorgen er voor dat u weer de weg op kan. Binnen 24 uur na aanvraag gaan we al aan de slag, ook in het weekend.

  Voor het klaagschrift hanteren we een vaste lage prijs van € 527,- inclusief btw. Dat is een all-in prijs, zonder verrassingen achteraf.

  Bel nu 085 029 63 03 om uw rijbewijs snel terug te krijgen. Wij reageren ook buiten kantooruren op online contactaanvragen.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)