Voorbeeld klaagschrift rijbewijs

Voorbeeld klaagschrift rijbewijs

Is uw rijbewijs ingevorderd en krijgt u het voorlopig niet terug? Dan is de oplossing om een klaagschrift in te dienen. Dat kan met een voorbeeld klaagschrift bij de rechtbank die strafzaken behandelt binnen het gebied  waar de overtreding (snelheid, gevaarlijk rijgedrag) of het misdrijf (rijden onder invloed) is begaan.

Het is bepaald niet aan te raden zelf met zo’n voorbeeld klaagschrift aan de slag te gaan. U doet er beter aan gebruik te maken van een deskundige jurist of advocaat. Ook hier geldt dat goedkoop meestal duurkoop is. Wilt u dit wel zelf doen? Lees dan verder.

De inhoud van een goed klaagschrift

Om weer te mogen rijden is het belangrijk dat een klaagschrift over uw persoonlijke situatie gaat. Daarin moet dan op juridische gronden en op uw persoonlijke omstandigheden bepleit worden waarom u het rijbewijs terug moet krijgen. Een klaagschrift mag maar één keer worden ingediend. Meermaals indienen kan in beginsel niet. U hebt dus slechts één kans om het goed te dooen. Lukt het niet, dan blijft u zonder rijbewijs. Als u niettemin toch gebruik wil maken van een voorbeeld klaagschrift, zorg er dan echt voor dat u dit goed doet!

  Rijbewijs ingevorderd

  Ingevorderd rijbewijs snel terug?

  Een goed klaagschrift bestaat uit een juridisch en een niet juridisch gedeelte. Dat maakt een model of een voorbeeld van een klaagschrift niet zomaar te gebruiken. Een voorbeeld klaagschrift is namelijk erg summier, wat ook logisch is: in het model wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke en juridische omstandigheden.

  Besef ook dat het voorbeeld klaagschrift dat u gebruikt, onderdeel wordt van uw strafdossier. U bent namelijk verdachte van een strafbaar feit en daarvoor wordt u op enig moment vervolgd. Het lijkt dus gemakkelijk en goedkoop om zelf maar een klaagschrift in te dienen, maar de gevolgen kunnen voor u dramatisch zijn. Wilt u het risico nemen uw juridische positie in de strafzaak te verslechteren?

  Als u toch voor zo’n model klaagschrift kiest, let dan dus goed op dat u niet uw eigen glazen ingooit. Voorkom dus dat er onjuistheden, tegenstrijdigheden of juridisch onwenselijke dingen in staan. Ook moet het klaagschrift volledig zijn, om uw kans op teruggave van het rijbewijs zo optimaal mogelijk te maken. Neem bij twijfel direct contact op voor deskundige hulp. Zoals al aangegeven hebt u maar één kans om met een klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen.

  Voorbeeld klaagschrift Juridisch Loket

  Hieronder ziet u een voorbeeld klaagschrift van het Juridisch Loket. Hoewel het op zich goed lijkt dat dit gratis ter beschikking wordt gesteld, volstaat dit document niet. Indien u echt zelf het klaagschrift wil opstellen en indienen, kunt u dit document gebruiken. Besef wel dat u dit echt flink moet aanvullen met juridische en niet-juridische argumenten om een kans op teruggave te bereiken. Of uw rijbewijs wegens snelheid of alcohol is ingevorderd, maakt daarbij ook een groot verschil.

  Download voorbeeld klaagschrift

  Voorbeeld klaagschrift: goedkoop is duurkoop

  Zoals al aangegeven neemt u een risico als u zelf een klaagschrift opstelt en indient. Een deskundig verkeersjurist weet op welke argumenten de nadruk moet liggen. Daarnaast voorkomen we dat u dingen opschrijft die juist ten nadele van u werken. Nogmaals, u bent verdachte in een strafzaak en daarmee moet u geen risico willen nemen.

  Doordat wij al duizenden klaagschriften hebben behandeld, weten we precies wat wel werkt en wat niet. Kortom, wij kunnen u helpen aan een klaagschrift dat wel in uw voordeel is.

  Neem direct contact met ons op voor een gratis inschatting van uw kansen. Binnen 24 uur actie.

  Bel 085 029 63 02 om direct iemand te spreken of stuur ons een contactbericht via de website. Buiten kantooruren reageren wij ook op WhatsApp.

  Juridische hulp nodig?

  Juristenkantoor Lex Lawyers
  Chat openen
  Direct hulp nodig?
  Wij helpen uw graag, wat is uw situatie? (alleen chat)